4. התפיסה הקבלית - ספירות הקבלה

עמוד:39

לתפיסת המקובלים , כוחות הספירות מאפשרים את היווצרות התופעות לסוגיהן ולמיניהן בטבע , בהן את מצת החיות הטבוע ביחיד יחד עם תכונותיו הייחודיות בשילוב זרימת כוחות הספירות השונות . למשל : ספירת יסוד , היא אור - כוח מחבר אלוהי המגשים את חיות התופעות בלבוש , צורה פנימית הזורמת ללא הפסק ומאפשרת לייחודיות התופעה להתרחש תוך שמירת צורתה הייחודית הן בגופו הן בהתנהלות נפשו מלידתו דרך ילדותו ועד לבגרותו . כל זאת , תוך השינויים הבלתי פוסקים שבהם הוא חי את חייו הסובייקטיביים , בשיתוף שאר הספירות בהתמרת איכותן , דרגת האור האלוהי שבו נמצא הוד היחיד ומקומו של היחיד כעבד - מלך בעיני עצמו וסביבתו ( ספירת הוד ) . כמובן , הנצח ( ספירת נצח ) , הזמן הפועל במקביל לאני - עצמי בגבורה ( ספירת גבורה ) תוך היות היחיד באופן קונקרטי במקום מאוזן - לא - מאוזן עם עצמו , מקומו ( ספירת תפארת ) . יותר מכך , הפעילות טעונה באיכותה הפנימית בחסד וחמלה אלי עצמה ואלי סביבתה ( ספירת חסד ) תוך אחיזה הדדית בין בינת היחיד ( ספירת בינה ) , מצב תפיסתו הקונקרטית של היחיד את המציאות , ובין פנימיות טבעו ההתבוננותי - חושי - חכמתו ( ספירת חכמה ) של היחיד . כל ההתרחשות כולה , בפועל , היא של אדם ממשי , יחיד החי את מלכותו ( ספירת מלכות ) שלו , את דינו , כאור חוזר הנובע מראשית מצת חיותו ומתכלה במהלך חייו , ממפץ בקיעתו מתוך ה " אין " של כתר אור האצילות ( ספירת כתר ) המלווה אותו לאורך דרכו החיה והנמשכת , דרך חיים קצובה בעתה וייחודית במהותה . 36 אמנם נושא השתלשלות נשמות הנפטרים לעולמות עליונים ולשיטות שונות של גלגולם נמצא בהרחבה בין המקובלים , אך אין עניין להרחיב בזה כאן מאחר שלתפיסתי התרחשות התופעות דרך אפיוני הספירות כפי שאראה בהמשך מייתרת את תפיסת הגלגולים .

דברי הימים הוצאה לאור בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר