4. התפיסה הקבלית - ספירות הקבלה

עמוד:36

המקובלים התאוספיים רואים בספירות כוחות אלוהיים דינמיים המחוברים ביניהם , מחד גיסא , דרך מערכת של שיתוף ואיחוד , ומאידך גיסא , בנתיב העולה או יורד בדרגת האור האלוהי , היורד מספירת כתר למלכות וחוזר דרך השתלשלות הייררכית דינמית - סיבתית מורכבת ובהתאם לנסיבות בין שאר הספירות . גרשם שלום מתאר את הספירות " קשורות זו לזו ב ' צינורות ' , וכך כל אחת מהן משקפת את זולתה וחוזרת ומשתקפת בה . אמנם , טבעו המיוחד של כל אחד מן הכוחות טבוע היטב בתוך עצמו , ועם זאת יש בכל אחד מהם משהו משל האחרים והוא חוזר ומשקף בפנימיותו את כל המבנה בשלמותו , וכן הלאה עד בלי סוף ... רק בתהליך זה של השתקפות אינסופית מתגבשים האיברים ומתהווה השלם " . אבהיר בקצרה את תוארי האנרגייה האלוהית ההייררכית - דואלית סיבתית המשפיעה ושופעת דרך הספירות על פי התפיסה המושגית תאוסופית - קבלית מסורתית : . 1 כתר - ספירת אור האצילות היא אור ישר , אור עץ החיים ; פעילה , מכילה רצון קדמון , נתפסת כ " אין " שממנו בוקע ומשתלשל ה " יש " דרך שיתוף שאר תשע הספירות , עד ספירת " מלכות " . גוון : שחור או אור לבן בוהק . . 2 חכמה - מחשבה טהורה , ראשית , מכילה את סוד האצילות , סוד ה " אין " , ומהווה את היחס האפשרי בהתרחשות התופעה . גוון : תכלת . . 3 בינה - דיבר , תקשורת , אחרית , צדק , כוח האש , בערה , חיים . גוון : ירוק . 34 גרשם שלום , פרקי יסוד בהבנת הקבלה וסמליה , ביאליק , ירושלים , , 1976 עמ ' . 178 , 177 35 הרמ " ק , פרדס רימונים , שער י ' , פרקים א - ה .

דברי הימים הוצאה לאור בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר