4. התפיסה הקבלית - ספירות הקבלה

עמוד:35

מקובל לתאר את הייררכית אילן הספירות כך : . 1 כתר . 2 חכמה . 3 בינה . 4 חסד . 5 גבורה . 6 תפארת . 7 נצח . 8 הוד . 9 יסוד . 10 מלכות הרבה נכתב על הספירות ועל משמעותן הפועלת בהתרחשות התופעות הנובעות מהן , בוקעות ומסתיימות - מתות דרך גשם הניצוצות האלוהי . התפיסה המיסטית - קבלית עצמה כתופעה התרחשותית , השתנתה והרחיבה את יריעתה למושגים נוספים , להקשרים ויחסים , מאותיות עבריות , לכוכבים ומזלות ועד למלאכים ופיצולים ממינים וסוגים שונים . לכל אלה נמצא אישוש וסמכות בפרשנויות השונות לטקסטים התנ " כיים והמדרשיים . לתפיסתי , התוספות נערמו על הספירות הן מהצורך להכיל את הידע התפיסתי האנושי עד לאותה העת , הן מתוך צורכי העתים עקב מצבן של אותן קהילות מקובלים אל מול מעוזי תפיסות אחרות בקהילה או בהשפעת קהילות אחרות שהניבו שרשורי הקשרים ופירושים לחזק את תפיסתם . הקבלה אף מוזגה עם תפיסות מאגיות ואסטרליות והרחיבה את פעילותה לשדות הקבלה המעשית . קונטרס זה מתייחס לכוחות האלוהיים הבהירים כפי שהם מתגלמים בספירות בלבד , כלומר בקבלה התאוסופית העיונית .

דברי הימים הוצאה לאור בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר