3. פילון והתפתחות המיסטיקה היהודית

עמוד:32

הכבוד מעליה ואופניה , העניקו לחכמים התנאים והאמוראים שדה - המשגה מיסטי לאל . לתפיסתם , המושג האלוהי הוא דינמי כאשר "כוח היצירה והחיות של האל מתפתח בתנועה אין - סופית של טבעו הפונה לא רק החוצה , אל הנבראים , אלא גם חוזרת וזורמת פנימה " כאשר אחדותו ( המניע - הבלתי - מונע ) של האל נמצא גנוז בתוך טבעו - עצמו , ובכך " אמונת הייחוד " היהודית נשמרת . כאמור , באותה העת , המיסטיקנים באזור הים התיכון עסקו ופעלו בתאוסופיית החיבור בין האל והתופעות , וגם התנאים עסקו בכך כחלק מהקורפוס המיסטי המתחולל . הם חיברו בין האלוהים ועולמותיו לבין עולמנו הממשי באמצעות סכמה מתווכת : עשר הספירות . הללו מתפקדות כאפיוני תכונות ( כוחות ) אלוהיות המסבירות את הקשר האמוני , הלוגי - מיסטי , בין האלוהים ( אחד ) לריבוי התופעות המתרחשות . הספירות הקבליות מקבלות את תוקפן , את אשרורם ואת אמתותן למאמין , מלשון פסוקי הטקסט התנ " כי בהיותו , לתפיסתם , " דברי אלוהים חיים " ובהגדרתם את הספירות כאפיוני האל , או דרכי פעולתו בעולם , ובאמצעותן מתן פשר תאוסופי למושגים מקראיים ומדרשיים המאנישים אותו . שמות תוארי מושגי הספירות הם : כתר , חכמה , בינה , חסד , גבורה , נצח , הוד , תפארת , יסוד , מלכות . התנאים והאמוראים המיסטיקנים - תאוסופים תפסו את הספירות כפועלות בעולם הייררכי , כאשר היקום כולו נועד לשרת ולהסביר את התרחשות התכלית הנתונה האלוהית בעולם התופעות ובאדם והקהילה . 31 שם , " רוח החיה באופנים " , ובספר חנוך א , פרק יד : ' מרכבות כבודו כרובי קודש אופני אור בדביר רוחות אלוהי טוהר ' . 32 גרשם שלום , פרקי יסוד בהבנת הקבלה וסמליה , ביאליק , ירושלים , , 1976 עמ ' . 274 33 ראו מסכת חגיגה יא ו - יב .

דברי הימים הוצאה לאור בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר