1. הקדמה - שאלת הממשות והשיח בימינו

עמוד:22

. 1 הקדמה - שאלת הממשות והשיח בימינו בפרק זה אראה כיצד תפיסת מציאות הייררכית - דואלית סיבתית אמונית , כמו תורת הקבלה , מגשרת בין תפיסת העולם התאולוגי לעולמם הממשי של היחיד והקהילה כחלק פועל במרחב התופעות . בחרתי בקבלה מאחר שהתפיסה מייצגת תפיסות דתיות רבות מכל הדתות וכתות האמונה . נוסף על כך , אני עוקב גם אחר עוצמת התפשטותה של התפיסה הקבלית בחיי קהילות שונות וחוקר אותה . 18 י ' עתי , משלי חצר הנזיר עם כיפה זהובה , קשב לשירה , תל - אביב – יפו , , 2015 שיר עח . חלק ב תפיסת התחוללותן של ממשות התופעות הרוחשות במרחב התבוננות דרך עשר הקטגוריות של אריסטו , לעשר הספירות הקבליות המסורתיות . " חש דורך מקום פוסע צעד צעד ממש על האדמה כאן שקט נפש שלוחה רוחש בוער עמך רוח העמק הנני "

דברי הימים הוצאה לאור בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר