חלק א ראשית דבר - רקע

עמוד:19

לפעולות קונקרטיות בהתרחשות התופעה הממשית במרחב ( ארחיב על כך ואבהיר בהמשך ) . היחסים מעניקים לתופעה הרוחשת אפשרויות לתוכן פועל ; כדברי אריסטו : " ההרמוניה היא יחס - מחושב " . היחס מכיל אפשרויות לפעולה בהתאם למצב התופעה במרחב , כך שהמציאות היא הווה מתהווה של ממדים , צורות , חומרים , תנועות ואפשרויות לשילובם . הזמן לא נע מעבר להווה לעתיד אלא הוא משך יחס השינוי ( לא כמות ) של תופעה אחת לתופעה שנייה . המשך הוא שהות ההתרחשות של התופעה במרחב , כפי שאנרי ברגסון מתאר : " יצירה נמשכת , בחינת זרם בלתי - פוסק של חידוש " , והתרחשות היא סוג של התפתחות , " שבאה לעקוב אחרי הממשי תוך כדי ניידותו " . החידוש הפילוסופי הוא בהסבר ובתיאור התרחשות התופעה ההווה מהיווצרותה להתפרקותה - מותה , תוך הסבר התחוללות משך ייחודיות התופעה המשתנה ויחסיה עם סביבתה בהווה הנמשך והמשתנה , בין שזה תת - חלקיק , בין שזה גל , גרגיר חול , אדם או כוכב . ייחודיות התופעה היא מהותה הנמשכת , ובמערכות חיות כמו בני אדם איכותה ומהותה של נפשגוף הן פעילויותיה . מאחר שיסוד תפיסת המציאות החדשה נמצא בהמשגת התנועה על אפיוניה , ופעילות כלשהי של בן אנוש , בהכרה מודעת או שלא מודעת , מורכבת מאגד של תנועות ( בפשטות ) , אזיי ניתן גם להבין את ההתרחשות הפסיכופיזית של היחיד החי , משילוב איכויותיהם הייחודיים של אפיוני התנועה של אותו יחיד , סובייקט . זוהי ראייה , תפיסה המאפשרת לחדור מבעד למה שסלבוי זיז ' ק ואחרים מכנים " ה - דבר , , das Ding עצמותו הבלתי חדירה של 12 אריסטו , על הנפש ( תרגום : א ' קמינקא ) , תל - אביב , , 1949 עמ ' קז . 13 אנרי ברגסון , מחשבה ותנועה ( תרגום : י ' לוי ) , ירושלים , , 1953 עמ ' . 19 14 שם , עמ ' . 15 15 להרחבה ראו : י ' עתי , תורת המחוללים , דברי הימים , תל - אביב – יפו , , 2011 אקסיומה : 8 " פעילויותיה של נפשגוף מהוות את מציאותה וגבולה " , עמ ' . 19 ראו תקציר הספר בנספח ו ' .

דברי הימים הוצאה לאור בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר