חלק א ראשית דבר - רקע

עמוד:15

ה - 13 על - ידי משה די ליאון ונמשכה דרך פעילותם של הרמ " ק והאר " י , ולאחר מכן הבעש " ט ותלמידיו , עד ימינו . לאורך דרכה ייצרה הקבלה תנועות נלוות , מאקסטטיות לסכולסטיות משיחיות , הפועלות למימוש אקטיבי ממשי של הגאולה האלוהית , כמו השבתאות , הפרנקיסטים ואחרים עד ימינו , בפעילותם הסדורה והשיטתית של המחנה הדתי - לאומי עם המחנה החסידי - משיחי , עד ישראל של . 2017 מחד גיסא , במאה ה - 21 תורת הקבלה התאוסופית המסורתית נמצאת בשלב של התרחשות פעילותית משיחית ( ציונית ואנטי - ציונית ) הקוראת לזירוז תיקון עולם בפועל , תוך פעילות קבלית המוגדרת אקסטטית - מיסטית מעשית להגשמת משאלות ובקשות . מאידך גיסא , בקהילות אחרות ניתקה עצמה תורת הקבלה ממסכת שלמה של מצוות ואיסורים המקובלים בקהילות האורתודוקסיות , והתפשטה בשדה הזמן החדש גם בקרב קהילות שאינן יהודיות . המרחב היהודי היום רוחש תנועות משיחיות עם מנהיגות חיה או מתה , אך עם משנה רוחנית פועלת הנלמדת באמצעות כתבים , דרשות ושו " ת , כמו בחסידויות ברסלב , חב " ד ואחרות . יותר מכך , התפיסה הקבלית המעשית הנוכחית משלבת תפיסות מושגיות מאגיות ואסטרליות ודרכי פעולה גם מתורות אחרות , כמו זן או בודהיזם , אך עדיין נשארה הייררכית - דואלית סיבתית . החיפוש אחר משמעות החיים , בשילוב תפיסת ממשות התופעות בהתפתחות ההכרה האנושית , ומנגד - התוצאות הממשיות בפעילותם של היחיד ושל הקהילה , חידדו והצעידו את הביקורת הפילוסופית התפיסתית אלי פיצול ופילוח של מושגים , שפה ומיתוסים , תהליך פירוק הנמשך לאורך כל המאה ה - 20 עד ימינו . דיאלקטיקה דקונסטרוקטיבית זו מעמידה וריאציות מקבילות או מנוגדות של אותו מושג , עד כדי פירוק המשמעות הפנימית של התופעה וריקון ממשותה , מהותה וצורתה . הוגים רבים מתבוננים בזיקה , ביחס ובהשהיה השוררת בין התופעות , מהגל להוסרל , דרידה או זיז ' ק . כל אחד , לשיטתו , מבקר ומפרק את האיחוי ההיסטורי ה " אובייקטיבי " , הלינארי המקובל ,

דברי הימים הוצאה לאור בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר