חלק א ראשית דבר - רקע

עמוד:13

לחיות ולהתנהל בקהילתו . תפיסת המציאות הנוכחית שלובה בהמשגת עולם תאולוגי הרוחש כחלק פועל בתוך התופעות בעולם האונטולוגי ועמן . זהו שילוב של סוגים שונים של אמונות הקוראות לאמת אידאית בלבדית בקהילותיהן , היוצרות בידול , נתק , הייררכייה וסבל . נוסף על כך , הפילוסופיה הפוזיטיבית עדיין נמצאת בעמדת מיעוט לנוכח פרץ החשיבה המפרקת - דרידאית , מהשפה לקולנוע , לאומנות החזותית , המתקשה ואף נמנעת מלהגדיר תפיסה פוזיטיבית לממשות התרחשות התופעות , ולפיכך עוסקת בביקורת הפערים , השיהוי , השחזור והחיכוך , ובהשלכות השונות עקב שינוי היחסים הבלתי פוסקים . בקונטרס זה אבהיר את התרחשות התופעות , ללא ההייררכייה התפיסתית הקדומה , בהגדרה מושגית חדשה לעשר הספירות הקבליות כפי שהוגדרו על - ידי התנאים בתחילת המאה הראשונה והשנייה לספירה . ניסיון החיבור בין אלוהות למקום , בין אלוהות לממשות ובין תאולוגיה לאונטולוגיה נעשה כבר לפני כן על - ידי פילון האלכסנדרוני בפירושיו לתנ " ך . גם פילון השתמש בלוגיקה שקדמה לו , בהתבוננות האריסטוטלית , וקיבל את עשר הקטגוריות של אריסטו ושילב אותן בפרשנותו לעשרת הדיברות ובהסבר על אופן התרחשות התופעות . הקטגוריות המושגיות המייצגות תופעה ממשית לתפיסתו הן : עצם , כמות , איכות , צורה , יחס , מצב , פועל , נפעל , זמן ומקום . גם התנאים עסקו במיסטיקת החיבור בין האלוהים ועולמותיו לעולמנו הממשי , דרך חכמת המרכבה ובהמשך דרך ספרי ההיכלות והיצירה . התנאים גם הגדירו את עשר הספירות , מושגי תפיסה של אפיוני 3 פילון האלכסנדרוני , על עשרת הדיברות , פרקי פילון ( תרגום : דוד רוקח ) , ספריית דורות , , 1976 עמ ' . 87 4 יחזקאל א , כו : " ועל דמות הכסא דמות כמראה אדם עליו מלמעלה " . 5 ספרי היכלות מרכבה ויצירה : " היכלות רבתי " , " היכלות זוטרי " , " מסכת היכלות " , " מרכבה רבה " , " ספר יצירה " וכו ' .

דברי הימים הוצאה לאור בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר