תוכן העניינים

עמוד:9

חלק ה . אנכי — מרכבת חיים 120 אפיוני הספירות רוחשות בהווה הנמשך במרכבת חיים ומאפשרות אחריות ישירה , תיקון וגאולה . 1 אפיוני הספירות , גלות וגאולה 120 . 2 אפיוני הספירות כמרכבת חיים - גילוי התרחשות מרחב 126 התופעות והסרת המסך בפרשנות המקורות . 3 אנכי מרכבת חיים 136 . 4 עיקרי מורה אנכי - אפיוני ספירות תנועה - מרכבת 144 חיים ; מפתח ליסודות ההכרה חלק ו . סוף דבר — קבלת אנכי והמשך חידוש המסע האנושי 149 נספחים נספח א ' : מציאות - דיאגרמה : המרחב בו מתחוללות התופעות 159 ומרכיביו נספח ב ' : פרדוקס " הזהה " - הסבר לייחודיות כל תופעה במרחב 162 נספח ג ' : אונטולוגיה 164

דברי הימים הוצאה לאור בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר