תוכן העניינים

עמוד:8

ב . איכויות סובייקטיביות . תרגום היחסים לפעולות 68 ג . מבנה מהותו של יחיד חי - מרכבת חיים . אפיוני 73 התנועה 20 - אפיונים . 5 הגדרות מחוללי אפיוני התנועה ומאגרי זיכרון 76 . 6 כיצד מתחוללת תפיסת הכרתו וראייתו של יחיד האדם 88 ומצב איכותה א . התרחשות ההכרה האנושית : תפיסת המציאות עצמה 90 בסביבתה ב . מחשבה - יש ממשי אונטולוגי 92 ג . ערכים אתיים פתוחים ומשתנים - אתיקה היא אונטולוגיה 96 ד . מצבה ואיכותה של תפיסת המציאות הקיימת בפועל 99 חלק ד . היה ויהיה הווה כאן עכשיו 103 כיצד ההייררכייה הקבלית מושטחת , מתאחה ומאויכת ובפועל אפיוני הספירות פועלים כאן עכשיו בסינכרון משותף בכול תנועה פעולה ההווה בתופעה . 1 הספירות הקבליות מושגות כעשרים אפיוני תנועה - פעולה 104 . 2 הקרסת ההייררכייה בין הספירות הקבליות והשטחתה 108 התכת הספירות ואיחוין כאן עכשיו . 3 אנכי 115

דברי הימים הוצאה לאור בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר