תוכן העניינים

עמוד:6

תוכן העניינים חלק א . ראשית דבר — רקע 11 חלק ב . תפיסת התחוללותן של ממשות התופעות 22 הרוחשות במרחב התבוננות דרך עשר הקטגוריות של אריסטו , לעשר הספירות הקבליות המסורתיות . 1 הקדמה - שאלת הממשות והשיח בימינו 22 . 2 הקטגוריות של אריסטו 27 . 3 פילון והתפתחות המיסטיקה היהודית 31 . 4 התפיסה הקבלית - ספירות הקבלה 34 . 5 חולשות התפיסה הקיימת , המחיר שמשלמים הפרט 40 והקהילה והצורך לתפיסת מציאות אחרת

דברי הימים הוצאה לאור בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר