מי מפחד משוויון? על חינוך וחברה בישראל

עמוד:4

Yuli ) Yael ( Tamir ’Who s Afraid of Equality ? Education and Society in Israel יולי תמיר מי מפחד משוויון ? על חינוך וחברה בישראל עורך אחראי : דב איכנולד עורכת : נוית בראל ייעוץ אקדמי : סיגל רדי בן - פורת עורכת הלשון : רתם כסלו מעצבת הכריכה : דנה ציביאק הדימוי שעל הכריכה : לארי אברמסון , " בית " VII ( פרט ) , , 2007 שמן ואקריליק על בד , 60 X 60 ס " מ ( צילום : אברהם חי ) לוחות : צביקה שרויטמן הפקה : טפר בע "מ המערכת עשתה ככל יכולתה על מנת לאתר את בעלי הזכויות של כל החומר שנלקח ממקורות חיצוניים , לרבות תצלומים . אנו מתנצלים על כל השמטה או טעות , ואם יובאו לידיעתנו , נפעל לתקנן במהדורות הבאות . אין לשכפל , להעתיק , לצלם , להקליט , לאחסן במאגר המידע , לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני , אופטי , מכני , או אחר - כל חלק שהוא מן החומר שבספר זה . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו " ל . All Rights Reserved © 2015 Miskal - Yedioth Ahronoth Books and Chemed Books P . O . B . 53494 , Tel - Aviv 6153401 , Israel כל הזכויות בעברית שמורות 2015 © למשכל - הוצאה לאור מיסודן של ידיעות אחרונות וספרי חמד ת " ד , 53494 תל - אביב E - mail : info @ ybook . co . il | 6153401 דאנאקוד 362 - 5297 מסת " ב ISBN 978 - 965 - 564 - 114 - 1 נדפס בישראל Printed in Israel 2015

משכל (ידעות  ספרים)


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר