לפני המהפכה משפט ופוליטיקה בעידן התמימות

עמוד:4

Daniel Friedmann Before the Revolution Law and Politics in the Age of Innocence דניאל פרידמן לפני המהפכה משפט ופוליטיקה בעידן התמימות עורך אחראי : דב איכנולד עיצוב העטיפה : סטודיו פיני חמו עריכה לשונית : מימי ברעם לוחות : צביקה שרויטמן הפקה : טפר בע "מ המערכת עשתה ככל יכולתה על מנת לאתר את בעלי הזכויות של כל החומר שנלקח ממקורות חיצוניים . אנו מתנצלים על כל השמטה או טעות , ואם יובאו לידיעתנו , נפעל לתקנן במהדורות הבאות . אין לשכפל , להעתיק , לצלם , להקליט , לאחסן במאגר מידע , לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני , אופטי , מכני , או אחר - כל חלק שהוא מן החומר שבספר זה . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו " ל . All Rights Reserved © 2015 Miskal - Yedioth Ahronoth Books and Chemed Books | P . O . B . 53494 , Tel - Aviv 6153401 , Israel כל הזכויות בעברית שמורות 2015 © למשכל - הוצאה לאור מיסודן של ידיעות אחרונות וספרי חמד ת " ד , 53494 תל - אביב E - mail : info @ ybook . co . il | 6153401 דאנאקוד | 362 - 5189 מסת " ב | ISBN 978 - 965 - 564 - 006 - 9 נדפס בישראל Printed in Israel 2015

משכל (ידעות  ספרים)


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר