תוכן העניינים

עמוד:5

תוכן העניינים הקדמה 9 מבוא 11 חלק ראשון : המוח הצרכני החדש . 1 המוח החדש 21 . 2 בדידות ואינדיבידואליות 49 . 3 רגשות חזקים 77 חלק שני : איך להתחבר לצרכן החדש . 4 טכנובציה 113 . 5 הדבר האמיתי 125 . 6 מעורבות 139 . 7 עוצמה 151 סיכום 159 הערות סיום 161 תודות 177 על המחברת 181 מפתח העניינים 183

מטר הוצאה לאור בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר