הכסף שלך זה יכול להיות סיפור אהבה

עמוד:4

הכסף שלך זה יכול להיות סיפור אהבה קייט נורתרפ עריכת התרגום : ענת לויט עימוד : גרינהויז - הרצליה נדפס בישראל , תשע " ו 2016 - כל הזכויות שמורות © מטר הוצאה לאור בע "מ ת . ד . , 36212 תל - אביב 6136102 info @ matar . biz אין לשכפל , להעתיק , לצלם , להקליט , לתרגם , לאחסן במאגר מידע , לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני , אופטי או מכני או אחר - כל חלק שהוא מהחומר שבספר זה . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו " ל . www . matarbooks . co . il הוצאת מטר ב - MONEY , A LOVE STORY KATE NORTHRUP Copyright © 2013 by Kate Northrup Originally published in 2013 by Hay House Inc . USA All rights reserved . No part of this publication may be reproduced , stored in a retrieval system , or transmitted , in any form or by any means , electronic , mechanical , photocopying , recording or otherwise , without the written permission of the copyright owner . Published in Israel by Triwaks Enterprises / Matar Publishing House P . O . Box 36212 , Tel - Aviv 6136102 info @ matar . biz

מטר הוצאה לאור בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר