מבוא

עמוד:14

חשובה לנוכחותן של נשים בדורות הקודמים ולפועלן בתודעה הציבורית . 6 הספר שלפנינו מפגיש את הקורא עם דמותה הנשכחת של ד " ר טובה ישורון - ברמן , המנהלת הרפואית של קופת חולים בשנים , 1968 - 1952 אישה רבת פעלים , אשת רפואה מוערכת , דמות מופת , דמות מרשימה ומרתקת , אשר מאחוריה 51 שנות עבודה ויצירה בקופת חולים , מהן 16 שנים כמנהלת רפואית , שהטביעה את חותמה על מפעל הבריאות והחינוך לבריאות בארץ . למרות זכות היסטורית זו , המידע אודותיה דל ביותר ותרומתה הרפואית הסוציאלית הוצנעה בספרות המחקר . אי לכך , בחרתי לסרטט קווים לדמותה ולהאיר את סיפורה שטרם סופר ; לסקור את קורות חייה המרתקים , הקשורים קשר אמיץ עם ההיסטוריה של עם ישראל מסוף המאה התשע עשרה ועד סוף המאה העשרים , ושזורים בתולדות ההתיישבות היהודית ומשמשים אספקלריה לחיים בתקופה זו ; להאיר את דרכה בנתיבי הרפואה בארץ ישראל ; לבחון את תרומתה להתפתחות הרפואה הציבורית על רקע הווי החיים של התקופה ועל רקע הקמתה של קופת חולים כללית והפיכתה לגורם הבריאות מספר אחת במדינת ישראל ; לספר על חייה כמנהלת שניסתה לבסס את מקומה במרכז קופת חולים , אישה יחידה בהגמוניה של גברים , ולהדגיש את המעמד שקנתה לה בתולדות הרפואה הציבורית בישראל . ד " ר טובה ישורון - ברמן עלתה לארץ ישראל בשנת 1923 והחלה לעבוד כרופאה בעמק יזרעאל בשנות המצוקה של שלהי העלייה השלישית . הספר מתחקה אחר כל תחנות חייה , 99 שנות חיים עתירי חזון ומעש , על רקע המאורעות שהתרחשו בעולם ובארץ ישראל , והקמתה של מערכת הבריאות הישראלית , מחד גיסא ; ועל רקע התפתחותה של קופת חולים כללית , מאידך גיסא . אישה - רופאה שהקדישה את חייה ל "מפעל הבריאות של ציבור פועלי ארץ ישראל ושל היישוב כולו , עד כדי ויתור על ההנאה האישית שכל בן תמותה זכאי לה , על נוחיות , בית ומשפחה " . 7 אין להבין את דמותה של ד " ר ישורון - ברמן , את דרכי פעולתה ואת היוזמה שהניעה 6 נ ' גוברין , נוסעת אלמונית . שלומית פלאום : חיים ויצירה , ירושלים תשס " ה , עמ ' . 15 7 בצלאל בליי [ האחראי על ארכיון קופת חולים ] אל ד " ר ברמן , , 31 . 5 . 1974 ארכיון המשפחה .

הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר