תוכן העניינים

עמוד:10

פרק חמישי : חברה במרכז קופת חולים ובמחלקה המדיצינית וממונה על שירותי הרפואה המונעת ( 157 ......................................................... ( 1952 - 1948 קופת חולים במלחמת השחרור וערב הקמת המדינה והעלייה הגדולה [ [; 157 העלייה הגדולה [; 160 ] 1952 - 1948 תזונה , תחלואה ותמותה : בעיות רפואיות בקליטת העלייה ] [; 163 ' הליכה על הר געש ' – הקליטה הרפואית של העולים [ [; 169 רפואה משולבת במעברות [ . [ 177 פרק שישי : יו " ר המחלקה המדיצינית במרכז קופת חולים ( 185 .......... ( 1968 - 1952 אישה , מנהלת , מנהיגה – ההיבט המגדרי [ [; 188 קופת חולים : מבנה , ארגון ומינהל [ [; 194 " הפנים לכפר " - גיוס רופאים וכוח עזר רפואי לאזורי הספר ולמושבי העולים [ [; 203 פתרונות לגיוס רופאים לכפר [ [; 211 רופאים מאמריקה הלטינית כפתרון למחסור ברופאים בנגב [ [; 220 ראורגניזציה בדפוסי העבודה בקופת חולים בעקבות המחסור ברופאים [ [; 224 ממרפאה כפרית , למרפאה מרכזית , למרפאה אזורית ועד למרפאה מקצועית [ [; 227 " השיטה החדשה" בעבודת קופת חולים [ [; 229 " המרפאה היא הנסיכה האמיתית " – עבודת הצוות במרפאה [ [; 241 " שיטת עבודת הצוות " - הלכה למעשה [ [; 245 רפואה משולבת במרכזי הבריאות [ [; 248 אין תחליף לרופא הכללי – הרופא המשפחתי [ [; 255 השתלמויות רופאים וקליטה מקצועית של רופאים - עולים [ [; 262 סיכום לפני פרישה [ [; 272 פרישה לגמלאות בצל שביתת רופאים [ [; 277 ' פרס מאיר ' [ . [ 281 פרק שביעי : מרצה וראש הסקציה לרפואה כללית בבית הספר ללימודי המשך ברפואה באוניברסיטת תל - אביב ( 285 ................................................ ( 1986 - 1962 בנתיבי האקדמיה [ [; 285 " מקומנו בחינוך הסטודנטים לרפואה " [ [; 287 פעילות למען הקמת פקולטות לרפואה בארץ [ [; 290 קבלת התואר ' עמית כבוד ' [ . [ 296 פרק שמיני : מנהלת מוסדות האשפוז של חולים כרוניים במרכז קופת חולים ( 299 .................................................................................................. ( 1974 - 1968 הגריאטריה - הטיפול בזקן החולה [ [; 300 מוסדות אשפוז לחולים כרוניים בישראל ] [; 301 ' פרישה גמישה ' [ [; 306 שירות רפואי מונע בטיפול בקשישים [ [; 307 הגיעה עת פרישה [ . [ 310

הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר