תוכן העניינים

עמוד:9

תוכן העניינים מבוא 13 ............................................................................................................................. תיאור המחקר 20 ............................................................................................ פרק ראשון : מבילאיה צרקוב לארץ ישראל ( 21 ................................ ( 1923 - 1898 ילדות בבילאיה צרקוב [ [; 21 בגרות בקייב [ [; 26 לימודי רפואה בקייב [ [; 34 תלאות ונדודים – העלייה לארץ ישראל עם תנועת ' דרור ' [ . [ 40 פרק שני : צעדים ראשונים בארץ ישראל ( 45 .......................................... ( 1932 - 1923 בשלהי העלייה השלישית [ [; 45 קופת חולים כללית בראשיתה [ [; 47 הרופאות הראשונות של קופת חולים [ [; 49 המפגש עם הרפואה הארץ ישראלית [ [; 51 רופאה בראשית דרכה : בבלפוריה [ [; 56 בעתלית [ [; 58 בבנימינה [ [; 59 בשירות " הדסה " : בית החולים בצפת ובית החולים בחיפה [ [; 62 בריאות הציבור - תחום רפואי חדש בארץ ישראל [ [; 64 השתלמות בתחום בריאות הציבור בווינה [ [; 66 השיבה הביתה : רופאה בעפולה וסביבותיה [ [; 68 הקמת התא המשפחתי : נישואים וילדים [ [; 71 לקראת מפנה בדרכה המקצועית [ . [ 76 פרק שלישי : מנהלת המחלקה לרפואה מונעת ב " הדסה " ( 79 ....................... ( 1932 בתי הבריאות ע " ש לינה ונתן שטראוס בירושלים ובתל - אביב [ [; 81 מנהלת בית הבריאות בתל - אביב [ [; 83 א . תזונה נכונה [ [; 83 ב . היגיינה ובריאות [ [; 87 ב . פעולה רפואית מונעת במושבות [ [; 88 סיום הכהונה בבית הבריאות [ . [ 88 פרק רביעי : מנהלת המחלקה לרפואה מונעת בקופת חולים ( 91 ......... ( 1948 - 1932 טיפול באם ובילד ( היונק והילד הרך ) [ [; 93 פיקוח רפואי על תלמידי בתי הספר [ [; 95 הסברה היגיינית לילד ולמבוגר [ [; 99 ספרות ילדים היגיינית : בריאות והיגיינה בספרות הילדים [ [; 99 כתבי עת לילדים [ [; 103 הסברה היגיינית למבוגר [ [; 106 פיקוח רפואי על מוסדות החינוך של נערים עובדים [ [; 110 פיקוח רפואי על הפועלים – היגיינה מקצועית [ [; 112 הגנה על האישה - האם - הפועלת [ [; 120 הפוליטיקה הדמוגרפית : תכנית לעידוד הילודה ומאבק בהפלות מלאכותיות [ [; 129 סיכום לפני מפנה [ [; 149 המזכירה של המועצה המדיצינית [ [; 150 המפנה בדרכה המקצועית [ . [ 154

הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר