ד"ר טובה ישורון-ברמן הגברת הראשונה בממלכת קופת חולים

עמוד:7

עם הספר מ ישורון ראשית - ברמן דרכי ברפואה בין השנים הציבורית - 1953 בישראל , - 1968 שנות הייתה עבודתי לי הזכות הרפואית להכיר את בנגב ד " ר כרופא טובה משפחה , ובשבע השנים האחרונות שבתקופה זו , כמנהל הרפואי של קופת חולים כללית בנגב . בתפקידים אלה הייתה ד " ר טובה ישורון - ברמן ממונה עליי בעקיפין כרופא משפחה , וישירות כמנהל רפואי , בהיותה ראש “ המחלקה המדיצינית " במרכז קופת חולים ואחראית על אזור הדרום . היו אלה שנות העלייה ההמונית לישראל ופיתוח הנגב בכפר , בעיר באר - שבע ובאזורי הפיתוח . במסירות של חלוצה , דאגתה לקליטה הבריאותית של העלייה הייתה ללא גבול . גישתה הייתה ממלכתית תוך נאמנות למוסד ולעקרונותיו באשר לעזרה הדדית ולשוויון ברפואה . הזדהותה של ד " ר ברמן עם הרפואה הציבורית הייתה מוחלטת , תוך חיפושי דרך מתמידים לשיפור דפוסיה של העזרה הרפואית . לפיכך פעלה לשם קידום הרפואה המונעת וקידום הבריאות תוך שילובם ברפואה הטיפולית ( קוראטיבית ) , לשיפורה ולחיזוקה של הרפואה הראשונית בקהילה . כך גם של שירותי בריאות הנפש והשיקום של קופת חולים , כשמושג הבריאות איננו ניתן לחלוקה על פי איברים או מערכות המנותקים אחד מהשני . בהשקפותיה אלה , השפעתה על דרכו של המוסד הייתה קשורה בלא מעט ויכוחים ומאבקים עם גורמים שונים במוסד ועם הנהגתו , אם זה מתוך דאגתם התמידית לתקציב או כתוצאה מרקע השכלתי שונה או ממושגים שנרכשו בעבר במציאות שונה .

הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר