ד"ר טובה ישורון-ברמן הגברת הראשונה בממלכת קופת חולים

עמוד:5

שהריראשיתהשלקופתחוליםבוועידההשנייהשלהסתדרותפועלייהודהשהתקיימה בדצמבר . 1911 פרופ ' שפרה שורץ מציינת , כי בהחלטת היסוד של קופת חולים של פועלי יהודה נאמר ש " הוועידה מכירה בנחיצות קופת חולים משותפת של פועלי ארץ ישראלופועליחוץלארץ , בשבילהענייניםהמשותפיםלכולם " , והחלטהזוהיאשהביאה להקמתה של קופת חולים כללית בשנת 3 . 1920 האין עיתוי מתאים מזה ? תהא זו , אם כן , מתנתי הצנועה לציון מאה שנה להחלטה הגורלית להקמת קופת חולים , כיום - ארגון הבריאות הגדול בארץ , שגם משפחתי ואני נמנים עם חבריו ונהנים משירותיו . כיצד התחלתי במחקר ? בספר הרופאים של נסים ויעל לוי , רופאיה של ארץ - ישראל ( , ( 2008 מצאתי מידע אודות ד " ר ישורון - ברמן , שנכתב על סמך המקורות שקיבלו המחברים מנכדתה , סיגל גוטרזון . איתרתי את סיגל ( באינטרנט ... ) , ותגובתה - למשמע תכניותיי לגבי סבתה , הייתה : “ לטלפון הזה חיכיתי ! " . מכאן הלכו העניינים והתגלגלו . סיגל שלחה את פרקי הזיכרונות שכתבה ד " ר ישורון - ברמן בתקופת הגמלאות , ואת הררי המקורות הראשוניים האחרים ( פרוטוקולים , מכתבים , מאמרים , מסמכים ותעודות ) מצאתי בארכיון הציוני בירושלים בחמישה ארגזים גדושים . מאז מותה בשנת 1997 הם חיכו לי ... תוך כדי חיטוט בארגזים , מצאתי מכתב מודפס במכונת כתיבה , שנשלח אל ד "ר ישורון - ברמן בשנת , 1964 ובו התבשרה כי נבחרה כחברה במועצת הפקולטה לרפואה של אוניברסיטת תל - אביב במקביל להמשך כהונתה כמרצה בכירה וכראש הסקציה לרפואה כללית בבית הספר ללימודי המשך ברפואה . בשולי המכתב נכתב בעט בכתב יד : “ ברכות ל ' הגברת הראשונה בממלכת קופת חולים '" . היה זה כתב ידו של משה סורוקה . באותו רגע לא היה לי ספק - זו תהיה הכותרת של הספר ! תודותיי נתונות לכל מי שסייע בידי להביא מחקר זה לידי גמר : לעובדי הארכיון הציוני בירושלים , במיוחד לבתיה לשם ולסימון שליאכטר ; ולעובדי ארכיון העבודה – 3 ש ' שורץ , קופת חולים הכללית , 1937 - 1911 באר - שבע , 1997 עמ ' . 2

הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר