ד"ר טובה ישורון-ברמן הגברת הראשונה בממלכת קופת חולים

עמוד:4

לבריאות העם ( , ( 2003 הורחבה היריעה ושם הוזכרה שוב ד " ר ישורון - ברמן . אז כבר ציינתי לעצמי , שהיא דמות שראויה למחקר בפני עצמו , ואולי באחד הימים אחזור אליה ... בדצמבר 2010 פורסם מאמרי על הרופאות החלוצות בארץ ישראל בשלהי התקופה העות ' מאנית , בכתב העת של החברה הבינלאומית של ההיסטוריה של הרפואה - 2 . Vesalius כהמשך למחקר זה , הציעה לי פרופ ' שפרה שורץ , המומחית בארץ לקופת חולים כללית ולהתפתחותה של מערכת הבריאות הציבורית בישראל , לכתוב על הרופאות הראשונות של קופת חולים . בחינת שפע המחקרים בתחום ההיסטוריה של הרפואה , מעלה חרס כאשר מדובר בנשים - רופאות בתקופת המנדט בכלל , וברופאות קופת חולים מראשית הקמתה בפרט . הדמות המרכזית שמשכה שוב את תשומת לבי הייתה ד " ר טובה ישורון - ברמן , שנשאה בתפקידי מפתח בקופת חולים כללית , אך רבה הייתה ההפתעה , כאשר גיליתי שהמידע אודותיה כה מועט . כיצד יתכן , שרופאה - חלוצה שהקדישה את מיטב שנותיה לקידום הרפואה הציבורית ביישוב היהודי בתקופת המנדט , ובהמשך – בתקופת המדינה , זכתה לאזכור כל כך מועט בספרות המחקרית ? ואיך יתכן שלא נכתב כמעט דבר על פעילותה הרפואית ותרומתה להקמת מערכת הרפואה הציבורית בארץ ישראל בכלל , ולתרומתה החלוצית הייחודית להתפתחותה של קופת חולים כללית טרם הקמת המדינה ולאחריה , בפרט . אני מאמינה , שיהיה בספרי זה , כדי להעלות את ד " ר טובה ישורון - ברמן מן השכחה , להנציח את דמותה המרתקת , לתאר את מפעלה החלוצי בשטח הרפואה הציבורית ולהעניק לה מקום ונוכחות בהיסטוריוגרפיה הרפואית הארץ ישראלית . יהא בכך משום תיקון העוול ההיסטורי . סיימתי את כתיבת הספר בדצמבר , 2011 ואני שואלת , האין כאן צירוף מקרים מפתיע ?! Shehory - Rubin Z ,. “ Pioneering Jewish Women Doctors in Eretz Israel ( Ottoman 2 Palestine ) 1900 - 1918 " , Vesalius - The Journal of the International Society for the History of Medicine , XVI ( 2 ) ( December 2010 ) , pp . 75 - 82

הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר