יהודי סוריה היסטוריה, תרבות וזהות

עמוד:4

הספר יוצא לאור בסיוע : הקרן למורשת יהדות ספרד ע״ש אהרן ורחל דהאן , ביוזמת נשיא האוניברסיטה ארגון יוצאי דמשק בישראל מסת " ב 978 - 965 - 226 - 366 - 7 © 2015 כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת בר אילן , רמת גן אין להעתיק ספר זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי אלקטרוני , מגנטי או מכני ( לרבות צילום , מיזעור והקלטה ) ללא אישור בכתב מהמו " ל סדר ועימוד : שולמית ירושלמי , ירושלים נדפס בישראל , תשע " ו בדפוס ' גרפית ' בע " מ , ירושלים

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר