מבוא

עמוד:11

אם הרכיבים השונים ידועים לחסידים ; אם ניתן לזהות ולאפיין סוגי רכיבים הידועים לחסידים והמצויים בשיח החב״די במשך שנות קיומו , או שכל מנהיג חב״די דרש את דרשותיו או כתב את דבריו באופן חופשי , בתבנית עצמאית , ייחודית , לפי אופיו וסגנונו , ואין תבניות משותפות לחוג החב״די . כמו כן , בעת זיהוי רכיבי הקורפוס ננסה לבחון אם חסיד חב״ד משתמש במונחים האלה בעת הלימוד המסורתי של הטקסטים החב״דיים . באמצעות בחינת דרך הלימוד המסורתית נוכל להבין את עולם הלימוד המסורתי של חב״ד . בבסיס ההגות החב״דית מצויה התפיסה כי יש להפיץ את הרעיונות החסידיים אל קהל נרחב ככל האפשר כדי להביא את הגאולה . השפעת הקורפוס על הידע האישי של חסיד חב״ד , על עולמו הרוחני הפנימי ועל התנהגותו מותנית כמובן בכך שרעיונות הקורפוס יגיעו אליו . בפרק השלישי – הפצת הקורפוס החב״די – נבחן איך הנאומים בעל פה מגיעים אל הספרות הכתובה ; אם קיימת מערכת מסודרת פנים חב״דית הכוללת מושגים ודרכים להעברת מידע אל הכתב ; ואם יש לכך משמעות בעולם המונחים הפנים חב״דיים . השפעת רכיבי הקורפוס על החסידים תלויה פעמים רבות באופן הפצת מקורות המידע , באופן התפשטות רכיבי הקורפוס הספרותי החב״די . לכן יש מקום לבחון אילו תפקידים בחצר החב״דית קשורים להפצת הידע . חסידים שהופקדו על הפצת הטקסטים לימדו או הפיצו חלקים מסוימים של הקורפוס . טקסטים אלה קיבלו אצל קהל החסידים מקום שונה מזה של חלקי הקורפוס שלא הופצו או שלא הושם דגש בלימודם ובהטמעתם . יתר על כן , לעתים חלקים מסוימים של הקורפוס הופצו רק בקרב יחידים . הפצה מסוג זה יש בה כדי להשפיע הן על תוכן המידע , הן על סגנון הכתיבה או האמירה והן על משקל הדברים בכלל הקורפוס החב״די . חלקים מהקורפוס נותרו אצל יוצרם בכתב יד ולא הופצו אלא לאחר שנים רבות או שלא הופצו כל עיקר . חלקים אלה לא השפיעו כלל וכלל על דעת הקהל החסידית . על כן , בעת ניתוח הרעיונות ובחינת השפעתם יש לבחון גם את שאלת הפצתו של קורפוס הספרות החב״דית . יש לבחון אם בחסידות חב״ד מצויים מנגנונים ותפקידים הקשורים להפצת הקורפוס , ואם מנגנונים אלה קיבלו בחב״ד שמות ייחודיים ונשאו אופי ייחודי . בפרק הרביעי – מודל לקריאת טקסט חב״די – מוצע מודל לקריאה ביקורתית של טקסט חב״די , על סמך הדיונים בפרקים הקודמים . חסידות חב״ד נחקרה ברבדים שונים ובאופנים שונים : מנקודות מבט רעיוניות , 3 ראה : לוונטל , צמיחתה . 4 על הדור הראשון – רש״ז : חלמיש , משנתו העיונית ; הנ״ל , נתיב לתניא ; הנ״ל , יחסי צדיק ועדה ; הנ״ל , רש״ז וארץ ישראל ; הנ״ל , תורת הצדקה ; יעקבסון , הנפש הבהמית ; הנ״ל , אהבת אלוהים ; הנ״ל , תורת הבריאה ; הנ״ל , תיקון הלב ; רוס , שני פירושים ; אורנט , רצוא ושוב ; הנ״ל , יסודות

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר