כיצד לקרוא את ספרות חב"ד

עמוד:3

תורת חסידות חב״ד היא תורה שלמה ערוכה בסדר מסודר – לפי סגנונה – בכמה ספרים יסודיים , שורשיים ועיקריים , אשר כתבום כבוד קדושת אבותינו רבותינו מייסדי תורת חסידות חב״ד כל נשיא ונשיא בדורו ) ריי״צ , אג״ק , ג , עמ׳ תקלח ( . לכותבו שכמה מושגים בתורת החסידות חדשים הם בשבילו , כל אחד ואחד עובר ״שלב״ זה . וסוף סוף זה מדרבן את ההתענינות ) היכל מנחם , עמ׳ קיב ( .

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר