יפה ברלוביץ משירת חיבת ציון לשירת מולדת הזמר בעלייה הראשונה כמסד לזמר הישראלי

עמוד:14

שנשאב ממצבים היסטוריים טראומטיים אלה , ובה בעת גם מגיב עליהם בהיבטים רפלקסיביים סותרים : קצתם מהפכניים לא ציוניים שזעקו לפתרון חברתי פוזיטיביסטי ליהודי באשר הוא , וקצתם ציוניים מעשיים שעניינם לא רק חיבת ציון אלא שיבה והיאחזות בציון . חרף דיכוטומיה זו , מוינה היצירה ככללה תחת הכותרת ״שירת חיבת ציון״ , ואילו אנו נעסוק אך ורק בשירה שעניינה ארץ ישראל , שבזיקותיה לארץ מציעה שני הלכי רוח פואטיים בעלי תמטיקה שונה ובדיעבד פרוזודיה שונה : האחד – הלך רוח נוגה שעניינו כיסופים אל הארץ האהובה שעדיין היא בבחינת מקום נעלם ; והאחר – הלך רוח נמרץ שפונה אל המוני בית ישראל לקום ולהתארגן לקראת השיבה הביתה . זאת ועוד : כיוון שבשירי מולדת עסקינן , דיוננו להלן יתמקד ב״שירת חיבת ציון״ הן כזו המסמנת את ראשית השירה הלאומית בתפוצות ונדידתה מגולה למולדת , והן כשירה ששתלה והצמיחה את עצמה כאן מחדש כשיר זמר ארץ ישראלי וכבסיס ליצירה שירית מקומית חדשה . . 1 שירי כיסופים כיסופים לארץ ישראל הזינו את הספרות העברית לדורותיה , כדברי ש׳ הלקין , בסקרו את ביטוייהם בספרות העממית , בספרות הדתית הליטורגית , וכמובן בספרות היפה . הבולטת ביותר היא השירה העברית בספרד של ימי הביניים , ובראשה יהודה הלוי , ולא בכדי התפתח שיח פורה בין משוררי ״חיבת ציון״ ובין יהודה הלוי , אשר כמוהו ציירו את מראותיה ונופיה בעיני רוחם , כשלבם במזרח 5 שמעון הלקין מכנה את השירה בעקבות הפוגרומים שירת ״ההלם״ , בתארו את המשוררים היהודים ההמומים מבגידת התנועות הליברליות : ״המהלומה שניחתה על המשוררים מובנת : הם האמינו באדם , תלו תקוות בקידמה ... ובאות פרעות ... ואילו ברוסיה ] הלא יהודית [ אין פוצה פה ומצפצף , ] ובמחנה היהודי [ יש מעין רפיון ידיים גדול״ . ש׳ הלקין , פרקים בספרות ההשכלה וחיבת ציון , ספר א , ירושלים , 4188 עמ׳ ; 256 ח״נ ביאליק מכנה אותה ״שירה דומעת״ , המקוננת על התפוררות העיירה היהודית והעקירה ממנה לערים הגדולות עקב מאורעות קשים אלה . כותב ביאליק לרבניצקי : ״לא אנחת העם וגעגועיו נשמעים בשיריהם , כי אם ... ים דמעות , דמעות רותחות״ . ח״נ ביאליק , אגרות ביאליק , א , תל אביב , 1938 עמ׳ סט . 6 ראו שירים כמו של י״ל לוין ( יהל״ל ) , יצחק קמינר או הבונדיסט בן נץ ( ויצ׳בסקי ) , המזדהים עם הרעיונות הסוציאליסטיים של סוף המאה ה , 19 בהוקיעם את העוול הסוציאלי הנעשה לעם היהודי . ראו קרטון בלום , לעיל הערה , 3 שם , עמ׳ . 20 – 19

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר