יפה ברלוביץ משירת חיבת ציון לשירת מולדת הזמר בעלייה הראשונה כמסד לזמר הישראלי

עמוד:13

יפה ברלוביץ משירת חיבת ציון לשירת מולדת הזמר בעלייה הראשונה   כמסד לזמר הישראלי א . לטיבה של ״שירת חיבת ציון״ : משיר לזמר עיון בכתביהם של אנשי העלייה הראשונה שב ומורה לנו כי הם עלו לארץ ישראל ובאמתחתם שלושה פריטים מובילים מארון הספרים הציוני דאז : ספר התנ״ך , הספר אהבת ציון לאברהם מאפו ושירי ״חיבת ציון״ . יתרה מזו : שירים אלה , שהתחברו באותן השנים , לא רק שדרבנו אותם לקום ולעשות מעשה , אלא היו גם לחלק בלתי נפרד מהחיים היישוביים בפעילות היום יומית שלהם ( כפי שנראה בהמשך ) . בדיון להלן נבקש לבדוק מה היא שירה זו , באיזו מידה הייתה לשיר זמר , ומה מקומה בחייהם . ההיסטוריוגרפיה של הספרות העברית תוחמת את גבולות התחברותה של ״שירת חיבת ציון״ בין השנים , 1900 – 1870 שנים שהן הרות משמעות בתולדותיהן של הקהילות היהודיות במזרח אירופה ( התפרצויות אנטישמיות ופוגרומים מזה , העצמתה של מודעות לאומית , והתארגנות של גופים ספורדיים להגר לארץ ישראל ולהיבנות שם מזה ) . לא בכדי נוצר כאן קורפוס ספרותי 1 ראו למשל נחמה פוחצ׳בסקי , מ׳ סמילנסקי , ״נפש״ , משפחת האדמה , א , תל אביב , 19 › 3 עמ׳ ; 2 › 2 מ ' סמילנסקי , כתבים , א , תל אביב , 1935 עמ׳ ז . 2 וראו עדות הסופר יהודה יערי שעלה לארץ עם שירו של אליקום צונזר ״השושנה״ ; ד״ר ברוך בן יהודה עם ״משאת נפשי״ לא״צ מאנה . ורבים וטובים עם ״התקווה״ לנ״ה אימבר . אליהו הכהן , ״נאום תודה״ , פרס הרצל , הרצליה . 2005 3 שירת חיבת ציון מוגדרת כשלב מעבר בין ספרות ההשכלה לספרות התחייה . וראו : ה׳ ברזל , שירת חיבת ציון , תל אביב ; 1987 ר׳ קרטון בלום , ״מבוא״ , השירה העברית בתקופת חיבת ציון , ירושלים , 1969 עמ׳ . 19 – 9 › וכן הלם ביטול הזכויות שניתנו ליהודים על ידי הצאר אלכסנדר השני ( 1881 – 1855 ) כדי לקרבם אל העם הרוסי ( רוסיפיקציה ) . ראו י׳ קלויזנר , בהתעורר עם , ירושלים , 1962 עמ׳ . 49 – 88 ראשיתו של הזמר העברי

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר