מבוא לימודי מוגבלות בעברית - שדה אקדמי בהתהוות

עמוד:12

ההתלבטויות שנלוו לתהליך זה מתוארות אף הן בפתח הדבר והן חלק בלתי נפרד ממנו . הן חושפות את צומתי ההתלבטות וההכרעה ומאפשרות לקוראות ולקוראים להתוודע לתהליך התהוות השדה . נספר על הסיבות לבחירת מאמר מסוים לתרגום , על שיקולי המיון והתעדוף , על השותפים למיזם , לחשיבה ולכתיבה , על הדילמות שליוו את התרגומים משפה זרה לעברית , על ההכרעות שקיבלנו בעניין המינוח וההמשגה ועל השאלות שנותרו פתוחות . בעיקר נדגיש את תקוותנו שמקראה זו תהיה תוספת משמעותית לפיתוחו של שדה מחקר אקדמי עיוני בתחום לימודי המוגבלות . . II לימודי מוגבלות בעולם כעשרים שנה בטרם החלו להיחקק בעולם חוקים אשר הבנו את המוגבלות כסוגיה של זכויות אדם , טבע ארגון נכים בבריטניה את ההגדרות המבחינות בין " לקות" ( impairment ) ובין " מוגבלות " ( : ( disability לקות : חסר של יד או רגל או של חלק של יד או רגל , או תפקוד חסר של יד או רגל , מנגנון גופני או מערכת גופנית ; מוגבלות : פגיעה או הגבלה בפעילות הנגרמות בשל אופן ההתארגנות החברתית העכשווית , אשר אינו מתחשב , או מתחשב רק מעט , באנשים עם לקויות גופניות ולפיכך מדיר אותם ממרכזה של הפעילות החברתית . ההבחנה המושגית בין לקות למוגבלות , אף שמכמה בחינות אינה משוללת בעייתיות ( כפי שנראה בהמשך ) , משקפת מהלך תיאורטי רדיקלי אשר תרם לשינוי האופן שבו מבינים היום את סוגיית המוגבלות ואת מקומם בחברה של אנשים עם ובלי מוגבלויות . מהלך זה מאופיין בספרות כמעבר מהגישה הרפואית או גישת הטרגדיה האישית אל הגישה החברתית הביקורתית . עד אז נתפסה מוגבלות כנגזרת סיבתית ישירה של פגם גופני , טרגדיה אישית של מוכי גורל הנזקקים לסיוע של רשויות הרווחה ושל אנשי מקצוע , ואילו כעת בפעם הראשונה נותקה המוגבלות באופן מהותי ממקצועות הסעד , האבחון , הריפוי והשיקום והפכה מצע לניתוח ביקורתי של החברה . במקום גזרה דטרמיניסטית אובייקטיבית , מעשה ידי האל או הטבע , החלה המוגבלות נתפסת כתוצר של יחסי כוח חברתיים והבניות תרבותיות . הנחה זו עומדת עד היום בבסיס לימודי המוגבלות או לימודי ביקורת המוגבלות ( שני . 1 הגדרות שקבעה " התאגדות הנכים פיזית נגד הפרדה " ( Union of the Physically [ . ( Impaired Against Segregation [ UPIAS תרגומן לקוח מתוך מאמרו של מייקל אוליבר במקראה זו .

מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר