מבוא לימודי מוגבלות בעברית - שדה אקדמי בהתהוות

עמוד:11

מבוא לימודי מוגבלות בעברית - שדה אקדמי בהתהוות נטע זיו שגית מור אדוה איכנגרין . I הקדמה מונחת לפניכם המקראה הראשונה בשפה העברית בתחום לימודי המוגבלות . המקראה היא פרי עבודתה של קבוצת מחקר ללימודי מוגבלות שהוקמה בשנת 2009 במכון ון ליר בירושלים . מטרת הקבוצה הייתה לקדם את השיח הביקורתי האקדמי בישראל על מוגבלות וליצור תשתית בין תחומית לחשיבה תיאורטית ומחקרית בנושא . מטרת המקראה היא להציג לקוראי וקוראות העברית את תחום לימודי המוגבלות , תחום ידע שהתגבש בעשורים האחרונים במחקר ובספרות האקדמית , כפי שהתפתח בעולם ובישראל . המקראה מאגדת חמישה עשר מאמרים מתורגמים מלווים בהארות ובתגובות של כותבים ישראלים , רובם חברי קבוצת המחקר . חלקו הראשון של המבוא מבקש לפרוס תמונה רחבה של התפתחות תחום לימודי המוגבלות בעולם ובישראל ושל התהליכים שליוו את הוצאתה לאור של המקראה . חלקו השני סוקר את המאמרים והתגובות וממקם אותם בשדה המחקר העולמי והמקומי . כל ניסיון לתאר תהליכים אלו הוא ניסיון חלקי , המותנה בנקודת המבט של המתאר . במבוא זה אנחנו מנסות לספק נרטיב אחד אפשרי של התפתחות לימודי המוגבלות . בחרנו לשתף את הקוראים לא רק בבסיס העיוני של אסופת המאמרים , אלא גם בתהליך הוצאתה לאור . בתהליך זה השתתפו אנשים עם מוגבלות , מהם אקדמאים ומהם אקטיביסטים . תרומתם לתוצר הסופי משקפת את הרעיון שהידע אינו נחלתם של חוקרי אקדמיה בלבד . התהליך אף הביא בחשבון את צורכיהם של אנשים עם מוגבלות , ונעשה מאמץ להנגיש אותו לכלל המשתתפים ולכלול בו התאמות לצורכיהם . הליך השיתוף משקף את תפיסת העולם שמבטאת הדיסציפלינה של לימודי מוגבלות ומיטיבה למצות האמרה " שום דבר עלינו בלעדינו" ( . ( nothing about us without us ; Charlton 1998 מאפייניהם של חברי הקבוצה ותהליך עבודתה אשר יתוארו להלן הם ייחודיים בנוף האקדמי . תיאור התהוותה , פגישותיה והפרויקטים שלה מספק הצצה לכמה מן התמות המרכזיות בשדה הגלובלי של לימודי ביקורת המוגבלות , תמות המפורטות ביתר הרחבה במאמרי המקראה ובתגובות שכתבו עליהם חברי הקבוצה . מאחר שהקבוצה היא אחד מציוני הדרך ההיסטוריים בהתהוות התחום של לימודי ביקורת המוגבלות בישראל , יש בתיאורה כדי ללמד על המאפיינים המקומיים הייחודיים של תהליך התהוותו .

מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר