תוכן העניינים

עמוד:6

שער שני : נכות וזהות - הבניה ופירוק דגלס ביינטון מוגבלות וההצדקה לאי שוויון בהיסטוריה האמריקנית 201 תגובה : גבי אדמון ריק ההיסטוריה של המוגבלות וקריאת העבר בהקשר הישראלי 226 רוזמרי גרלנד תומסון שילוב המוגבלות , שינוי פניה של התיאוריה הפמיניסטית 234 תגובה : ליאת בן משה אירית דלומי תורתי סולה שלי מתווה ללימודי ביקורת מוגבלות פמיניסטיים בישראל 264 אלן סמואלס הגוף שלי , הארון שלי : מוגבלות בלתי נראית וגבולות שיח היציאה מהארון 276 תגובה : אדוה איכנגרין נצן אלמוג נילי ברויאר ארון הנכות : לצאת , להישאר או לפרק 299 לנרד ג ' דייוויס קץ פוליטיקת הזהויות ותחילת הדיסמודרניזם : על מוגבלות כקטגוריה בלתי יציבה 312 תגובה : ניסים מזרחי על גבולותיו החברתיים של השיח הביקורתי על מוגבלויות 332 שער שלישי : ביואתיקה , זכויות אדם ומשפט אדריאן אש מוגבלות , ביואתיקה וזכויות אדם 347 תגובה : שגית מור ביקורת מוגבלות על ברירת עוברים בשל לקות : מבט אל ישראל 395 ארלין ס ' קנטר מבוא לגישה הביקורתית למוגבלות ומשפט 411 תגובה : צביה אדמון לימודי מוגבלות במשפט הישראלי 433

מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר