לימודי מוגבלות: מקראה

עמוד:4

Disability Studies : A Reader Edited by : Sagit Mor | Neta Ziv | Arlene Kanter | Adva Eichengreen | Nissim Mizrachi Scientific Editorial Board : Neta Ziv | Sagit Mor | Adva Eichengreen עורכת ראשית : טל כוכבי עורכת לשון : אילנה דנון תרגום מאנגלית : ברוריה בן ברוך , זהר כוכבי מפיקה אחראית : יונה רצון מסת " ב : ISBN 978 - 965 - 02 - 0789 - 2 © תשע " ו , הוצאת מכון ון ליר / הוצאת הקיבוץ המאוחד © 2016 by Van Leer Institute Press / Hakibbutz Hameuchad Publishing House דפוס " חדקל " בע " מ , תל אביב

מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר