התוכן

עמוד:5

התוכן הקדמה 8 א . המייסדים , הראשונים והערלים הראשונים 13 שלמה ביידבינסקי 14 לרטק קראסרצקי 22 אלכסנדר פוזנאניסקי 29 בוטה הולץ 41 דוד שפיר 43 חבה גליקסמן 56 צבי כהני 71 שרר . דורון 79 משולם צאלים 92 לוי רון 96 ב . על הקן בכללו 99 שאול זאלוד 100 י , הולץ 106 הישישה 108 בר סבה 110 שמואל מעין 112 שרה זייפה ( עץ שמר ) 116 שרה ברעם ( עין החורש ) 119 פישק ( עין החורש ) 121 שמואל מעיז > מענית < 123 תצלומי כנסים , קבוצות , גדודים , תעודות 128

מעין, שמואל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר