מבוא

עמוד:8

בפועל . תשע שנים בסך הכול . ספר זה יספר את סיפורם של המשתתפים , בעיקר הסטודנטים - מורים , אך גם מורי המורים , וינסה להציג את תמונת צמיחתם של הסטודנטים - מורים מראשית צעדיהם בהכשרה ועד הפיכתם למורים מקצועיים מן השורה , בעלי ותק יחסי ומידה של ניסיון . בעזרת משתתפי התכנית אנסה לפצח את התעלומה כיצד מורים באים לעולם ומה מבטיח את הישארותם בו . המחקר נעשה בגישה המחקרית האיכותנית - קונסטרוקטיביסטית , המניחה כי התופעה הנחקרת תלויה באנשים הנוטלים בה חלק , אין לה קיום אובייקטיבי שמנותק מבני האדם החווים אותה , היא דינמית , משתנה ותלויה בזמן , במקום ובהקשר . על כן התמונה שהתקבלה במחקר זה היא זו שעולה מעיניהם של הסטודנטים - מורים שהשתתפו בתכנית . ראיונות העומק אפשרו לנחקרים לספר את סיפורם בלי שהמראיינים הגבילו אותם לשאלות מוגדרות שנקבעו מראש . תצפיות על שיעוריהם של הסטודנטים - מורים , שנעשו בעזרת צילומי וידאו , נחשפו לפני כל אחד מהנחקרים במהלך הראיונות . התצפיות נותחו על בסיס תיאוריהם והסבריהם של הנחקרים ולא על בסיס מערך קטגוריות חיצוני שנקבע טרם המחקר . חשיפתם של סרטוני הווידאו בראיונות נועדה לכוון את הסטודנטים להתייחס למצבי ההוראה בפועל ולא להסתפק בהתייחסויות כלליות . הניתוח נעשה בשלבים אגב היעזרות בתוכנת ניתוח איכותנית – נרלייזר . אף שמוקד הספר הוא סוגיית הכשרת המורים ועולם המורים , המתעניינים במחקר איכותני יכולים לראות בספר דוגמה לעריכה ולכתיבה של מחקר איכותני ארוך טווח . כל מי שקורא ספרים , מאמרים ודוחות מחקר שכותביהם מצהירים כי נעשו בגישת המחקר האיכותנית , שואל את עצמו לעתים כיצד הגיעו הכותבים לתמונה שהגיעו ? לא פעם חסר רכיב מתודולוגי שמסביר לקורא את תהליך המחקר , עד שלא פעם עולה השאלה במה שונה המחקר מעבודה טובה של עיתונאי למשל או מעבודה ספרותית ? משעה שאנחנו טוענים כי התיאור המוצג בספר הוא מחקר ולא כתיבה עיתונאית או ספרותית , חובה עלינו להציג את הראיות המתודולוגיות לכך . אבל כדי שלא להרחיב את היריעה יתר על המידה ולהכביד על הקוראים , לא צורף לספר זה נספח מתודולוגי שיסביר את תהליך המחקר וייתן לו את התוקף המתבקש . עם זאת אני יכול להפנות את הקוראים לארבעת הספרים המתודולוגיים שפרסמתי , המתארים בפירוט רב את תהליכי עשיית המחקרים האיכותניים . ספרים אלו צמחו ונכתבו במקביל למחקר המתפרסם 4 שקדי , Shkedi , 2014 ; 2014

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר