מבוא

עמוד:11

עוד יבואו על התודה רבים ממורי התכנית - מהחוגים הדיסציפלינריים , מהמרכז לחינוך יהודי על שם מלטון והמדריכות הפדגוגיות - שגם אותם לא חשפנו בשמותיהם המזהים . בשלבים שונים של התכנית נאותו המורים להתראיין ולחשוף לפנינו את נקודת ראותם , בכך נוסף ממד חשוב למחקר . לא נוכל לציין את כל אנשי הסגל האקדמי שהיו שותפים לתכנית ועסקו בהוראת הסטודנטים - מורים , ועל כן נסתפק בציון שמם של מנהליה בשלבים השונים בהוקרה על פעילותם לקיומה , להתפתחותה ולביסוסה . המנהלים האקדמיים : פרופ ' דני שוורץ , פרופ ' ירחמיאל כהן , פרופ ' ברוריה ביטון - אשקלוני , פרופ ' שלום צבר , פרופ ' עוזי רבהון , פרופ ' סטיב פסברג ; מנהלי תכנית החינוך : ד״ר מיכאל גיליס , פרופ ' משה טטר , פרופ ' יונתן כהן , ד״ר אהרון דיטשר . אני מבקש להודות לסטודנטים - חוקרים שביצעו את עבודת המחקר כחלק מעבודות המוסמך או הדוקטור שלהם . ראשונה לכולם ד״ר אורי קצין , שלקחה על עצמה וביצעה בנאמנות את מלאכת ארגון המחקר . אורי הייתה שותפה למחקר מראשיתו ועד סיומו , וכתבה הן את עבודת ה " מוסמך " הן את עבודת הדוקטור שלה במסגרת מחקר זה . כמוה כתבו במסגרתו שתי עבודות ד״ר גילת כ״ץ , ד״ר אורלי עידו וד״ר סילביה שטיגליץ . ד״ר ליאורה לוי כתבה את עבודת הדוקטור שלה במסגרת המחקר . יבואו על הברכה גם הסטודנטיות שביצעו במסגרת המחקר את עבודות הגמר לתואר שני : שושי בוגוש , נועה טל - אלון , אורלי ידיד , אלונה יעיש , תמי סול , יהודית עופר , קרן נוריאל - כץ ומיכל פונדיק . סטודנטיות - חוקרות אלו היו שותפות למחקר בתקופות זמן מסוימות , כל אחת כשנתיים - שלוש . לולא הירתמותן של כל החוקרות הללו , ספק אם פרויקט בסדר גודל כזה בכלל היה יכול להתממש . על כן ראוי לומר עליהן בפרפרזה על דבריו של רבי עקיבא : “ שלי ושלכם – שלהן היא״ . עוד יבואו על התודה חבריי לסגל בית הספר לחינוך שהיו שותפים להנחיית עבודות הדוקטור : פרופ ' עלית אולשטיין ופרופ ' יונתן כהן . תודה למנהלת האדמיניסטרטיבית של תכנית רביבים , גב ' חדוה וייס , שמנווטת בהצלחה את התכנית מיום היווסדה , על שחשפה לפניי נתונים שמתייחסים לשנים שאחרי סיום המחקר ונתונים על המחזורים האחרים של רביבים . נתונים אלו צורפו לספר ויוצרים תמונת המשך . תודה להוצאת הספרים של מכון מופ״ת על שנאותה לפרסם את הספר . בשנים האחרונות מכון מופ״ת שותף למרכז לחינוך יהודי ע״ש מלטון בכמה וכמה פרוייקטים . פרסום ספר זה הוא רק חוליה בשרשרת שיתופי הפעולה .

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר