תוכן העניינים

עמוד:3

תוכן העניינים מבוא ............................................................................................................... 5 פרק : 1 המניעים להצטרפות לתכנית ............................................................ 13 שער ראשון | תכנית רביבים : הוגיה , מתכנניה ומוריה מבוא ............................................................................................................. 37 פרק : 2 חזונם של הוגי התכנית ..................................................................... 39 פרק : 3 מחזון למעשה - התכנית כמו שעיצבו אותה מתכנניה ומוריה 58 .......... שער שני | מורה בא לעולם - איך ומתי ? מבוא ............................................................................................................. 79 פרק : 4 חוויות שמעצבות את תפיסת ההוראה הראויה ................................. 81 פרק : 5 שינוי או המשכיות בבית הספר ......................................................... 97 שער שלישי | הקפיצה למים הקרים מבוא ........................................................................................................... 115 פרק : 6 צעדים ראשונים .............................................................................. 117 פרק : 7 גישות ההוראה בראשית ההתמחות ................................................ 138 פרק : 8 תפיסת התוכן הלימודי 159 ................................................................... פרק : 9 תפיסות בדבר תפקידם של הסטודנטים - מורים כמחנכים ............... 177 שער רביעי | הערכת תהליך ההכשרה מבוא ........................................................................................................... 195 פרק : 10 תרומת הלימודים העיוניים לתהליך ההכשרה .............................. 197 פרק : 11 תרומתו של המפגש הקבוצתי לצמיחה כמורים ............................ 216 פרק : 12 ההתמחות בהוראה ....................................................................... 228 פרק : 13 הנחיית ההתמחות בהוראה ........................................................... 252 שער חמישי | לקראת הכשרת המורים הראויה מבוא ........................................................................................................... 269 פרק : 14 מוטיבציה והתמדה בהוראה לקראת השנה העשירית 272 .................. פרק : 15 להפוך את הפירמידה - מתווה חלופי להכשרת מורים .................. 292 סוף דבר ...................................................................................................... 319 מקורות ....................................................................................................... 322 מפתח מושגים ושמות ................................................................................. 353 תקציר באנגלית ) 367 ...................................................................... ( Abstract

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר