גישה בין-תחומית להוראת השואה

עמוד:7

בדורנו , בריחוק של שני דורות ויותר מהשואה , שבה ועולה ביתר שאת השאלה כיצד יש להנחיל את זיכרון השואה לדורות הבאים . מכיוון שאין די בתיאור העובדות ההיסטוריות כדי ליצור תובנה והזדהות עם האירועים , רצוי להאיר נושא מורכב ורגיש זה בכמה היבטים ולא רק בהיבט ההיסטורי . ואכן , שלושת הספרים פונים אל הממד הרגשי - חווייתי אך מבלי לוותר על הממד הלימודי . אנו מנסים להמחיש את רוח התקופה ( Zeitgeist ) באמצעות ספרות , קולנוע ומוזיקה , בתקווה לעורר אמפתיה אצל הקורא , הצופה והמאזין . בשנים האחרונות הולכת ומתפתחת הנצחה יחידנית , בבחינת " לכל איש יש שם " ( זלדה ) . מגמה זו של התעניינות בגורל הפרט והמשפחה והבנת הסיפר ( נרטיב ) של היחיד כחלק מהכלל המרכיב את הזיכרון ואת ההנצחה בולטת הן בגישה להוראת השואה והן בגישה להוראת נושאים היסטוריים אחרים , כמו הנצחת הנופלים במלחמות ישראל . התאוריה של וולטר בנימין ( תשמ״ג ) , על הדינמיקה שבין ספרות והיסטוריה תומכת במגמה זו , שכן הספרות דנה בגורלו של היחיד , וההיסטוריה — בגורל של הכלל , של הרבים . ההיסטוריה מתמקדת באירועים גדולים ובמספרים גדולים , ואילו הספרות מתמקדת בסיפורו של היחיד בדרך השאולה מהיהדות במושג " זכור " . בחיבורו יצירת האמנות בעידן השעתוק הטכני ( שם ) , שואל וולטר בנימין " מה פירוש ' זכור את יום השבת לקדשו ' ו ' זכר יציאת מצרים '" . הפירוש הוא החייאת יסוד מהעבר בהווה תוך כדי יציקת תכנים חדשים בו . כך נוהגת הספרות : היא גואלת גורלות של " אנשים קטנים " שההיסטוריה אינה מזכירה מסתמיותם ומאלמוניותם , בבחינת " להציל את אשר נשכח " , ובכך מעבירה את הסיפור האישי מהזיכרון הפרטי אל הזיכרון הציבורי . גרמניה , יוגוסלביה והונגריה נבחרו כמושא עיוננו , כל ארץ בשל המאפיינים הייחודיים לה : גרמניה היא ראשית צמיחת האידאולוגיה והמדיניות הנאצית , שם ראשיתה ושם אחריתה ; יוגוסלביה ייחודית בגלל הפסיפס האנושי הכללי שלה וההטרוגניות של יהודיה ( אשכנזים וספרדים ) . נוסף לכך היא המדינה היחידה באירופה הכבושה ששוחררה על ידי התנועה הפרטיזנית המקומית , והצבאות של בנות הברית לא נכנסו כלל לשטחה . הייחודיות של שואת יהודי הונגריה מורכבת יותר . זו המדינה האחרונה שהנאצים כבשו , באביב , 1944 בעת שמדינות אחרות כבר שוחררו . הנאצים נתנו עדיפות להשמדת יהודי הונגריה על הצלת החיילים הגרמנים בחזית המזרחית , והם עשו זאת בקצב חסר תקדים . תוך חודשים ספורים הושמדה יהדות הונגריה כמעט כליל .

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר