1 מערכת החשבונאות הפיננסית

עמוד:10

עם המהפכה התעשייתית , באמצע המאה ה - , 19 חל שינוי מהותי בכלכלה . המצאת מכונות ייצור ופיתוח מערכת תחבורה באמצעות רכבות ואוניות קיטור גדולות גרמה להיווצרות עסקים גדולים יותר שנזקקו להון רב יותר , שלא היה ברשותם . כתוצאה מפיתוח עסקים גדולים , הלכה וגברה ההפרדה בין הבעלות על העסקים לבין ההנהלה שלהם ולהגברת השימוש בחברות בעירבון מוגבל ( חברות בע " מ ) . במקביל , הלכו והתפתחו שוקי ההון המודרניים , כגון הבורסה לניירות ערך בלונדון והבורסה לניירות ערך בניו יורק ( The . ( New York Stock Exchange כדי לגייס הון ממשקיעים נוצר ביקוש הולך וגובר למידע פיננסי אמין על החברות המגייסות הון . במקביל הלכו והתפתחו חברות שעסקו במסחר בינלאומי ( לדוגמא , חברת הודו המזרחית בהולנד ) שגייסו הון מהציבור ולכן נדרשו לדווח לציבור על תוצאות הפעולות שלהן . עד לשנות ה - 20 של המאה ה - , 20 חלה התפתחות מואצת בכלכלה המודרנית , יחד עם התפתחות שוקי ההון בארה " ב ואירופה . במקביל , הלך וגבר הביקוש למידע פיננסי לצורך קבלת החלטות כלכליות . הביקוש לביקורת דוחות כספיים גם הוא הלך וגבר , אף על פי שביקורת חשבונות לא הייתה מחויבת על פי חוק . התמוטטות הבורסות בארה " ב ובאירופה והמיתון העולמי הגדול שהחל בשנת , 1929 ונמשך כעשור , גרמו לממשלת ארה " ב להכיר בעובדה שדרושה רגולציה בשוקי ההון , דבר שהביא לחקיקת חוקי ניירות הערך של שנת 1933 ו - . ( The Securities Act ) 1934 חוקים אלה קבעו בין היתר איזה מידע פיננסי יינתן למשקיעים בניירות ערך ובאיזו תדירות . החוק גם קבע חובת ביקורת חיצונית על הדוחות הכספיים של חברות המגייסות הון בבורסה . קיום רגולציה בשוקי ההון הביא לעלייה רצינית בנפחי המסחר ולגידול בכמות החברות המגייסות הון בבורסה . כמו כן , הלכו והתפתחו גופים מקצועיים , שתפקידם לקבוע את העקרונות והכללים החשבונאיים למדידה ולהצגה של עסקאות כלכליות . בנוסף , הלכו והתפתחו הדוחות הכספיים כפי שאנו מכירים אותם כיום . במבט לאחור , ברור שללא רגולציה מסיבית בשוקי ההון , ובעיקר ללא דוחות כספיים מפורטים ואמינים המפורסמים בתדירות גבוהה לציבור , לא היו מתפתחים שוקי ההון ומגיעים לרמה המקובלת כיום . כדי להשתתף כ " שחקן " בשוק ההון , על ה " שחקן " להבין את שפת העסקים . כדי להבין את שפת העסקים , יש להבין כיצד נוצרים כללי החשבונאות המקובלים ( Generally Accepted – ( Accounting Principles אותם כללי מדידה וגילוי הקובעים את המבנה והתכולה של הדוחות הכספיים . היצירה של כללי חשבונאות מקובלים בישראל כפופה הן לחקיקה ראשית , כגון חוק החברות וחוק ניירות ערך , הן לחקיקה משנית , כגון תקנות ניירות ערך והן לכללי חשבונאות ישראליים ובינלאומיים הנוצרים על ידי גופים מקצועיים וולונטריים .

דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר