1 מערכת החשבונאות הפיננסית

עמוד:9

. 1 מבוא קבלת החלטות בכלל וקבלת החלטות כלכליות בפרט דורשות מידע שימושי ורלוונטי . ללא מידע שימושי ורלוונטי , לא ניתן לקבל החלטה מושכלת וכל החלטה הופכת למעשה להימור טהור . לפיכך , יש צורך במערכת אשר תספק מידע שימושי ורלוונטי שוטף למקבלי ההחלטות הכלכליות . מערכת החשבונאות והדיווח הכספי ( Financial Accounting and Reporting System ) היא מערכת לאספקת מידע כלכלי שימושי ורלוונטי למקבלי ההחלטות הכלכליות . המוצר העיקרי של מערכת המידע החשבונאי הוא הדוחות הכספיים ( Financial . ( Statements דוחות כספיים משמשים כלי ראשון במעלה לקבלת החלטות תפעוליות , החלטות השקעה והחלטות מימון בתוך העסק המדווח ומחוצה לו . משקיע מוסדי יימנע , בדרך כלל , מלהשקיע בעסק ללא עיון מעמיק בדוחות הכספיים שלו , ומוסד פיננסי ( לדוגמא , בנקים , חברות ביטוח , קרנות פנסיה ) יימנע , בדרך כלל , מלתת אשראי משמעותי לעסק ללא בחינה מדוקדקת של הדוחות הכספיים שלו . הנהלת העסק והדירקטוריון שלו בוחנים לעתים קרובות את מצבו הפיננסי של העסק , תוצאות פעולותיו ותזרימי המזומנים שלו על ידי עיון בדוחות הכספיים הרבעוניים והשנתיים שלו . חשבונאות היא שפת העסקים ( . ( The Language of Business זו השפה שבה עסקים מספקים מידע רלוונטי לבעלים שלהם ( , ( Owners למשקיעים בהם ( Investors ) ולנותני האשראי שלהם ( , ( Creditors לצורך קבלת החלטות כלכליות . זוהי שפת העסקים המדוברת בשוקי ההון על ידי קרנות הנאמנות ( , ( Mutual Funds קרנות הפנסיה ( , ( Pension Funds המשקיעים המוסדיים ( Institutional Investors ) והמשקיעים הבודדים בניירות ערך ( מניות , איגרות חוב ) ואנליסטים ( . ( Financial Analysts זו גם שפת העסקים הנהוגה לצורך תקשורת בין העסקים המדווחים לרשויות השלטוניות , כגון רשות המסים , רשות ניירות ערך ורשות החברות הממשלתיות . עד לאמצע המאה ה - , 19 הביקוש למידע פיננסי היה נמוך יחסית , וגם ההיצע של מידע פיננסי היה נמוך משמעותית ביחס למקובל היום . המערכת החשבונאית ( בעיקר בארה "ב ובבריטניה ) באותה תקופה התרכזה בעיקר ברישומי הנהלת חשבונות של תקבולים מלקוחות , תשלומים לספקים , יתרת חובות הלקוחות ויתרת החובות לספקים . הכלכלה באותה תקופה התבססה על עסקים קטנים ועל מסחר זעיר שמומנו בעיקר באמצעות הון עצמי . בעל העסק היה גם המשקיע העיקרי וגם המנהל העסקי . גיוס הון בוצע כמעט לגמרי דרך בנקים , חברות ביטוח ונותני אשראי אחרים , כך שהצורך בדוחות כספיים מבוקרים כמעט לא היה קיים .

דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר