חשבונאות למקבלי החלטות תיאוריה, תקינה, יישומים ותרגילים