פתח דבר

עמוד:13

אותו לדמות מייצגת ומשפיעה כאחת על עיצוב התודעה הציונית דתית בימינו . בעלון שבת בשבתו , בשבת פרשת תולדות תשס " ז ) , ) 25 . 11 . 06 פרסם הרב רוזן בטורו ) שם , עמ ' 12 ( מאמר שכותרתו : " עוטה עור נמר " . במאמר ביטא רוזן את דאגתו הרבה נוכח אי - יכולתה של מדינת ישראל לפתור את בעיית שיגור טילי הקסאם לשדרות ולמרחבי הנגב והציע פתרון לבעיה . קודם לכן לימד את קוראיו , על בסיס ניתוח פרשנות של בעל משך חכמה ) הרב מאיר שמחה הכהן מדווינסק , פרשן מעמיק ופופולרי לתורה ( , כי : " מורשת העקידה איננה רק מסירות נפש לצו הקב " ה כתכונה לדורות . המורשת כוללת גם יכולת להתאכזר לשם שמים , לאותם ציוויים קשים שבתורה , הנראים ונשמעים לנו כאכזריים " . הערה זו הובילה אותו לפתרון הרצוי בעיניו לטרור המופעל על שדרות ויישובי הנגב , טרור מיליציוני נגדי : התשובה הניצחת לטרור היא " טרור נגדי " , עין תחת עין , נפש תחת נפש ] ... [ ירי תותחים אל עבר אוכלוסייה הנלחמת בנו הוא מעשה יהודי ו " אברהמי " ] ... [ היינו צריכים לאפשר לצעירי שדרות ] ... [ להשיב מלחמה שערה במסגרת מיליציות בלתי נשלטות ] הדגשה במקור [ ... מיליציות אלו ירדו למחתרת , יצטיידו באמל " ח ] אמצעי לחימה [ ויעטו עור נמר הסוואתי ) תרתי משמע ( . בשנת תרצ " ח , 68 שנים קודם לכן , בעיצומם של ימי המרד הערבי , ימים של טרור רצחני ערבי נגד יהודים ברחבי הארץ , פרסם הרב משה אביגדור עמיאל , רבה של תל אביב וממנהיגי " המזרחי " , את עמדתו בשאלת " הטרור הנגדי " של יהודים נגד ערבים : אנחנו משתמשים במלה הבלגה כדי להדגיש שאסור לנו להיות " פראים " כמו שונאינו ואויבינו בנפש ] ... [ אבל תמה אני אם לאלה אנו צריכים להגיד שהם עוברים על מצוות ה " הבלגה " ] ... [ האם אין על זה דיבור יותר חריף ויותר 1 הרב רוזן , הקים את מכון צומת לענייני הלכה וטכנולוגיה ועומד בראשו , ייסד את מינהל הגיור ומכהן שם כדיין , ועומד בראש מערכת תחומין , כתב עת יוקרתי וחשוב בציונות הדתית . כמו כן הוא עורך עלון שבת בשבתו , הוותיק והידוע שבעלוני פרשת השבוע אשר מופץ בעשרות אלפי עותקים מדי שבוע . כאמור הוא גם כותב קבוע של טור פובליציסטי - פרשני שם .

האוניברסיטה הפתוחה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר