ב. חיוב הכוהן לעמוד בעת נשיאת כפיים

עמוד:8

ב . חיוב הכוהן לעמוד בעת נשיאת כפיים . 1 עבודת המקדש בעמידה בספר דברים ( י , ח ) מספר משה על בחירת שבט לוי כמשרת לפני ה ' : בעת ההוא הבדיל ה ' את שבט הלוי לשאת את ארון ברית ה ' לעמד לפני ה ' לשרתו ולברך בשמו עד היום הזה . רש " י ( על אתר ) מבאר שפסוק זה רומז לברכת כוהנים : לעמוד לפני ה ' לשרתו ולברך בשמו — הכהנים , והוא נשיאת כפים . כנראה המקור לדברי רש " י הוא מדרש תנאים המופיע בתלמודים , המלמד שברכת כוהנים מושווית לשירות של הכוהן במקדש ( ספרא , שמיני , פרשה א ) : מקיש ברכה לשירות , מה שירות בעמידה אף ברכה בעמידה . גם בתלמוד הירושלמי מצוטט המדרש הזה ( תענית ד ) : יכול שלא בעמידה ? תלמוד לומר ( דברים כא ) " כי בם בחר ה' אלהיך לשרתו ולברך בשמו " . מקיש ברכה לשירות מה שירות בעמידה אף ברכה בעמידה וכן הוא אומר ( דברי הימים ב ל , כז ) ויקמו הכהנים הלוים ויברכו את העם וגו ' . פסוק זה אינו מבדיל בין עבודת הלוויים לבין עבודת הכוהנים . העמידה היא " שירות " , ודרכו של משרת לעמוד בדרך של כבוד ולעבוד לפני אדונו . פרשנים 1 רבי שלמה יצחקי ( 1040 [ בקירוב ] - ; 1105 צרפת ) , נחשב גדול מפרשי התנ " ך והתלמוד .

המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר