תוכן העניינים

עמוד:4

תוכן העניינים תקציר 5 א . מבוא 7 ב . חיוב הכוהן לעמוד בעת נשיאת כפיים 8 ג . פסיקת ההלכה בעניין כוהן היושב בעת ברכת כוהנים 15 ד . הלכה למעשה 25 ה . שאלת הכוהן בכיסא גלגלים בעיניים של מדיניות ציבורית : ישיבה בעבודה ייצוגית — מניעה חברתית או מהותית ? 25 ו . סיכום : " דרך הקב " ה להשתמש בכלים שבורים " 34

המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר