מבוא

עמוד:ט

מבוא ב וח יותר לנסות להבין את הנמוך לאורו של הגבוה מאשר את הגבוה לאורו של הנמוך . אם נוק ים את האפשרות השנייה , מ ש שים בהכרח את הגבוה , ואם נוק ים את הראשונה , אין שוללים מן הנמוך את החופש לגלות את עצמו במלואו כמו שהוא . במבוא שלהלן ברצוני לעמוד על שלוש סוגיות עיקריות הנידונות בפרקים שונים של הספר : ( 1 ) ביקורתו של ש ראוס על ההגות הפולי ית הליברלית ועל מדעי החברה בזמננו ; ( 2 ) הביקורת על החינוך המודרני ; ( 3 ) הבעיה התאולוגית פולי ית והבעיה היהודית בכתביו . ש ראוס והליברליזם בפתח מאמרו האו וביוגרפי " הקדמה לתרגום האנגלי של ביקורת הדת של שפינוזה" ( ירושלים ואתונה , 370 - 336 ) מסביר ש ראוס את ההקשר ההיס ורי שבו נכתב ספרו על שפינוזה ( : ( 1928 - 1925 " המחבר היה יהודי צעיר שנולד והתחנך בגרמניה ומצא את עצמו אחוז בסבך הבעיה התאולוגית מדינית " . במשפ זה הוא רומז לבעיה העיקרית שהעסיקה אותו על פי עדותו כל ימי חייו : בעיית היחס בין התאולוגיה לפולי יקה . מי שהעלה אותה אז לראש סדר היום בשיח הפולי י בגרמניה היה התאולוג קרל שמי , שאחר כך הצ רף לשורות המפלגה הנאצית . בצעירותו התרשם ש ראוס עמוקות מן הביקורת שמתח שמי 1 ירושלים ואתונה , עמ ' 337 ( בשינויים קלים ) . 2 הדברים שלהלן מבוססים בעיקרם על סיכום או ניסוח מחודש של רעיונות והיגדים שהופיעו במאמרים שפרסמתי בבמות שונות . 3 השוו גם במבוא ל " ירושלים ואתונה " , עמ ' ; 43 - 39 ובמבוא לספר " הזכות ה בעית וההיס וריה " , עמ ' ז - נד .

מוסד ביאליק

מכון ליאו בק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר