פרק ראשון את מי אתה מאשים? נטילת אחריות מול הטלת האשמות

עמוד:13

" מה עש ׂ ית ? קול דמי אחיך צעקים אלי מן האדמה ! " המדרש מספר כי קין התרעם על ה ' : " אתה הוא שומר הבריות ומדוע תבקשו מידי ? " בדיאלוג שמנהל קין עם ה ' , ממחיש קין את עמדתו באמצעות משל : משל לאדם שגנב כלים בחשכת הלילה ולא נלכד בעת שגנב . בבוקר תפס אותו שומר הבניין וחקר אותו : " מדוע גנבת כלים בלילה ? " השיב הגנב בקור רוח ובעזות מצח : " אני גנב ועסקתי במלאכתי , אך אתה תפקידך לשמור על הבניין מפני גנבים . למה הנחת מלאכתך ? ועכשיו אתה אומר לי כך ?! " על אותו משקל אומר קין לה ' : " למה הנחת לי להרוג אותו ? אילו קיבלת את הקורבן שהקרבתי כפי שקיבלת את קורבנו , לא הייתי מתקנא בו . " על דברים אלו השיב לו ה ' : " מה עש ׂ ית ? קול דמי אחיך צעקים אלי מן האדמה ! " כך מסביר קין כי אין הוא אחראי כלל להרג אחיו שכן האשמה נעוצה בבורא עולם , שברא בו את היצר הרע ואף מיאן לקבל מנחתו . מנקודת מבטו של קין , אילו היה ה ' מקבל את מנחתו ואלמלא נברא בו היצר הרע , לא היה קין מקנא באחיו וממילא לא היה הורג אותו . 4 בראשית ד , ו - י . 5 על פי מדרש תנחומא , בראשית , אות ט . המדרש המקורי : " כיוון שאמר לו הקב " ה אי הבל אחיך , אמר לו : לא ידעתי השומר אחי אנכי אתה הוא שומר כל הבריות ואתה מבקשו מידי , משל למה הדבר דומה לגנב שגנב כלים בלילה ולא נתפש , לבוקר תפשו השוער . אמר לו : למה גנבת את הכלים ? אמר לו : אני גנב ולא הנחתי אומנתי אבל אתה , אומנותך בשער לשמור . למה הנחת אומנותך , ועכשיו אתה אומר לי כך , ואף קין כך אמר , אני הרגתי אותו בראת בי יצר הרע , אתה שומר את הכול ולי הנחת אותו להרגו אתה הוא שהרגתו שנקראת אנכי , שאילו קבלת קורבני כמותו לא הייתי מתקנא בו . מיד השיבו : ' מה עשית קול דמי אחיך צועקים . '"

משכל (ידעות  ספרים)


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר