אלפא ביתא תלמודי אוסף פרטי

עמוד:4

Ruth Calderon A Talmudic Alfa Beta Private Collection רות קלדרון אלפא ביתא תלמודי אוסף פרטי עורך אחראי : דב איכנולד עורך הספר : חיים פסח עריכה לשונית : יפעת הראבן עיצוב הספר והעטיפה : סטודיו שרון מורו לוחות : צביקה שרויטמן הפקה : טפר בע "מ המערכת עשתה ככל יכולתה על מנת לאתר את בעלי הזכויות של כל החומר ( לרבות צילומים ) שנלקח ממקורות חיצוניים . אנו מתנצלים על כל השמטה או טעות , ואם יובאו לידיעתנו , נפעל לתקנן במהדורות הבאות . אין לשכפל , להעתיק , לצלם , להקליט , לאחסן במאגר מידע , לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני , אופטי , מכני , או אחר - כל חלק שהוא מן החומר שבספר זה . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו " ל . All Rights Reserved © 2014 Miskal - Yedioth Ahronoth Books and Chemed Books | P . O . B . 53494 , Tel - Aviv 6153401 , Israel כל הזכויות בעברית שמורות © 2014 למשכל - הוצאה לאור מיסודן של ידיעות אחרונו ת וספרי חמד ת " ד , 53494 תל - אביב -E mail : info @ ybook . co . il | 6153401 דאנאקוד | 362 - 3738 מסת " ב | ISBN 978 - 965 - 482 - 739 - 3 נדפס בישראל Printed in Israel 2014

משכל (ידעות  ספרים)


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר