מבוא

עמוד:14

הספר שלפניכם מחולק לחמישה פרקים , ובכל פרק מבוא קצר . הפרק הראשון עוסק בהנאה שאכילה ואוכל גורמים לאדם ובבחינת גבולותיהם ; הפרק השני דן בהיבטים מגדריים המגולמים בסיפורים שעניינם אוכל ; הפרק השלישי מתמקד בהיבטים החברתיים של האוכל ; הפרק הרביעי עוסק בקשר שבין אוכל לזהות קבוצתית ; הפרק החמישי מתמקד בזיקה של האוכל לזמן המקודש . בכל פרק מובאים סיפורים הקשורים לנושא שבו הוא עוסק , אך כיאה ליצירה העממית , שהיא מטבעה מורכבת ומסועפת ותדיר מסרבת להיכנע לתכתיבי תיאוריות מדעיות וקטגוריזציות אינטלקטואליות , חלק מן הסיפורים היו יכולים להיכלל בכמה פרקים במקביל . שלושים הסיפורים המוצגים בספר זה לקוחים כולם מתוך אוסף ארכיון הסיפור העממי בישראל ע " ש דב נוי ( אסע " י ) שבאוניברסיטת חיפה . ארכיון זה , שראשיתו במוזיאון לאתנולוגיה ולפולקלור של חיפה , נוסד על ידי פרופ' דב נוי בשנת 1955 עם בואן של העליות הגדולות ארצה , ואצורים בו למעלה מ 24 , 400 סיפורים שמוינו על ידי חוקרי הארכיון לשבעים קבוצות אתניות שונות , על פי ארצות המוצא של המספרים . אוסף זה הוא המאגר הגדול ביותר בעולם לסיפורת יהודית עממית . הסיפורים שנבחרו , המסופרים על ידי מספרים משבע עשרה קבוצות אתניות , הם ביטוי לעושר האתני והתמאטי של אוסף הארכיון , והמשותף לכולם הוא שעלילתם המרכזית עוסקת באוכל . * * * ברצוני להודות מקרב לב לפרופ ' חיה בר יצחק ולפרופ ' דינה שטיין שקראו ברצון את כתב היד , ובתבונתן הרבה העירו והאירו . עידית פינטל גינסברג

פרדס הוצאה לאור בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר