תוכן העניינים

עמוד:11

פרק רביעי : כשרה לאכילה , אוכל והיבדלות 103 אילו ידעת את הטעם ( אסע " י 107 ( 20195 סיפרה : שלה ארנייה , טורקיה רשמה : מתילדה כהן סראנו הרב היהודי והמלך ( אסע " י 112 ( 6110 סיפר : דוד פרץ , מארוקו רשם : יחיא פרץ , בנו של המספר ר ' ישראל אבידני בעיר של ישמעאלים ( אסע " י 116 ( 13362 רשם מזיכרונו : עלואן אבידני , קורדיסטן עירקית אין אמונה בגוי אפילו לאחר ארבעים שנה ( אסע " י 119 ( 3060 סיפרה : פלורה כהן , מצרים רשמה : אילנה זוהר , בתה של המספרת בטל בשישים ( אסע " י 122 ( 9782 סיפר : רפאל כהן , ליטא רשמה : מלכה כהן עוגת החמאה של פעשי לאה ( אסע " י 125 ( 10660 סיפרה : חנה שנייד , פולין רשם : אברהם קרן פרק חמישי : דגים לכבוד שבת – אוכל והזמן המקודש 129 ר ' אליהו בוחבוט והדגים בליל שבת ( אסע " י 135 ( 6437 סיפר : יוסף משאש , מארוקו רשם : משה רבי טעם חמין של שבת ( אסע " י 141 ( 12396 סיפרה : שמחה שמכה , לוב רשמו : רבקה פאר ופנינה רזניק המלאך הממונה על תקיעות השופר ( אסע " י 144 ( 11131 סיפר : מר לבני , רוסיה רשם : זבולון קורט סופה של עלילת דם ( אסע " י 149 ( 10844 סיפר : נחמיה ורנבוד , רוסיה רשם : זלמן בהרב

פרדס הוצאה לאור בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר