המלאך והחמין ייצוגי אוכל בסיפורי-עם

עמוד:4

THE ANGEL AND THE TCHOLENT Food Representations in Folktales Idit Pintel - Ginsberg עריכה לשונית : לימור ויסמן רביד הגהות : עדנה היכל עימוד ועיצוב הכריכה : קריסטינה מורדוכוביץ' הפצה : פרדס הוצאה לאור ת " ד , 33709 חיפה 3133602 -e mail : contact @ pardes . co . il אין לשכפל , להעתיק , לצלם , להקליט , לתרגם , לאחסן במאגר מידע , לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני , אופטי , מכני או אחר – כל חלק שהוא מהחומר שבספר זה . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו " ל . מסת " ב : ISBN : 978 - 1 - 61838 - 270 - 2 © כל הזכויות שמורות למחברים / ות ולפרדס הוצאה לאור , חיפה 2016 עיצוב עטיפה , סדר ועימוד : פרדס הוצאה לאור על הכריכה : באדיבות ברברה קירשנבלט גימבלט “ Picking up Saturday ’ s Tchulnt from the Baker " by Mayer Kirshenblatt , from They Called Me Mayer July : Painted Memories of a Jewish Childhood in Poland Before the Holocaust , 2007 נדפס בחיפה , תשע " ו / 2016

פרדס הוצאה לאור בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר