על פי תהום אומה, אימה ומוסר בשיח הציוני

עמוד:4

Uriel Abulof Living on the Edge The Existential Uncertainty of Zionism This Book was awarded the BAHAT PRIZE , 2012 The BAHAT PRIZE is awarded annually In Memory of Professor Yaacov Bahat עריכת לשון : נועם לסטר הגהות : נעמי גליק - עוזרד עיצוב העטיפה : רעיה טפלא - גלבוע לוחות : צביקה שרויטמן הפקה : טפר בע " מ המערכת עשתה ככל יכולתה על מנת לאתר את בעלי הזכויות של כל החומר ( לרבות צילומים ) שנלקח ממקורות חיצוניים . אנו מתנצלים על כל השמטה או טעות , ואם יובאו לידיעתנו , נפעל לתקנן במהדורות הבאות . אין לשכפל , להעתיק , לצלם , להקליט , לאחסן במאגר מידע , לשד ר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני , אופטי , מכני , או אחר - כל חלק שהוא מן החומר שבספר זה . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו " ל . Hebrew Rights Reserved © 2015 , University of Haifa Press & Miskal - Yedioth Ahronoth Books and Chemed Books | P . O . B . 53494 -Tel Aviv 6153401 , Israel כל הזכויות בעברית שמורות © 2015 להוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה ולמשכל - הוצאה לאור מיסודן של ידיעות אחרונות וספרי חמד ת " ד , 53494 תל - אביב -E mail : info @ ybook . co . il | 6153401 דאנאקוד | 362 - 5130 מסת " ב | ISBN 978 - 965 - 545 - 950 - 0 נדפס בישראל Printed in Israel 2015

משכל (ידעות  ספרים)


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר