מבוא

עמוד:14

לשינוי שחפץ להנחיל לכלל החברה היהודית במזרח אירופה . ברוח דומה ניסה להקים גם מוסדות חינוכיים אחרים . היתה זו פעילות גלויה שעליה זכה לכבוד מצד רבים כמו גם להתנגדות מצד אחרים . במאמר גרמני שהתפרסם סמוך לפטירתו סופר שבשעת ההלוויה נאלצו שומרים להגן בחרבות על נושאי המיטה מפני חמת החסידים ושאלו האחרונים רקדו כשעירים וכרוחות רעות על הקבר . גם אם אין בדברים אמת , יש בהם בוודאי ביטוי נאמן לתחושה שחשו אחדים כלפי דרכו של פרל . הטעם לתיאור ' שמחת החסידים ' לא היה נעוץ דווקא בהתנגדותם לבית הספר של פרל אלא במה שלא מופיע במצבה : פעילותו הספרותית הענפה והמגוונת של פרל שתכליתה עקירת החסידות מן השורש באמצעות כתיבה סאטירית ופארודית וכתיבת תזכירים רשמיים לשלטונות . פעילות זו היתה במובנים רבים מחתרתית ונסתרת . כחלק מהמשחק הפארודי העלים את שמו מהספרים שהדפיס בחייו , הם ספר מגלה טמירין ( וינה 1819 ) וספר בוחן צדיק ( פראג (; 1838 ומטבע הדברים לא חשף ברבים את התזכירים שכתב בגנות החסידים . פרל הותיר אחריו גם ספרייה מגוונת ( למעלה מארבעת אלפים ספרים ) וארכיון עשיר שכלל עשרות כתב יד , משלו ומשל אחרים , ובכלל זה כמה חיבורים שכבר היו מוכנים לדפוס . עם הזמן , כמעט לא היה מי שנזקק לספרייה ובין תלמידי תלמידיו לא נמצא אפילו אחד שייקח על עצמו את מלאכת הטיפול בכתבי היד ובהדפסתם . הארכיון , שהיה מונח בבית הספר , הלך ונזנח . רק בראשית המאה העשרים החלו לגלות עניין בכתבים הגנוזים לאחר שאברהם יעקב בראוור הדפיס חלק מספר ' דברי בינה ' לר ' דב בער בירקנטל , שהיה בארכיון , וישראל פי מפתח ); להלן , פרק שלישי . על דברים אלו יש להוסיף תעודות שנחשפו לאחרונה בספרייה הלאומית בירושלים שיש בהן לחזק את הדימוי השמרני של בית הספר כמו גם להוכיח את תמיכתו המובהקת של ר ' יהושע השל באב " ד ( רבה של טרנופול ) באותו מפעל חינוכי . פרל , קאנטראקט ( כ " י ); הנ " ל , נאום על בית הספר ( כ " י ); הנ " ל , תוכנית ייסוד ( כ " י ); הנ " ל , איגרת אל באב " ד ( כ " י ); הנ " ל , תעודה ( כ " י ); הנ " ל , דו " ח ( כ " י ) . 4 הדברים נתפרסמו בכתב העת , Orient ראו על מות פרל ; גלבר , טרנופול , טורים . 84 - 83 5 שי " ר תקף את המאמר הגרמני בחריפות ב ' כרם חמד ' . אמנם פתח את דבריו וכתב : ' והנה כמוני ידעת ארחות כמה וכמה מתקדשים ומטהרים בארצנו , בני אדם יושבי חשך וצלמות אסירי סכלות ועורון , האומרים לרע טוב ולטוב רע , המה ניסו איזה זמן אחרי כן להעיר ולעורר גיל באנשים זולתם , ניסו ולא יכלו ' . עם זאת שלל את השמועה והאשים את מתנגדי פרל בהפצתה . מכתב , עמ ' ; 168 - 167 מאהלר , החסידות וההשכלה , עמ ' . 181 אזכור של שמחת ' מתנגדי בית הספר' מופיע גם בכתבי מיסיונרים סקוטים שביקרו בשנה זו במקום , בונאר ומק צ ' יין , מיסיון , עמ ' , 444 ; 449 - 448 אסף , נאחז בסבך , עמ ' . 144 אגדה זו הועצמה וקיבלה ביטויים משעשעים שאין להם כל יסוד במציאות . כך למשל מספר קלוזנר מפי אחד ממכריו : ' מכיון שבשמחת תורה אסור לכתוב שלחו החסידים " בשורה טובה " זו בדבר מיתתו של יוסף פרל האפיקורס לעיירות הסמוכות לטרנופול על ידי נכרי , שמסרו לידו חומש , שבו קמטו את הדף שבו כתוב " וימת יוסף " , כדי להגדיל את השמחה ' , קלוזנר , היסטוריה , ב , עמ ' . 298 6 לתיאור הספרייה בימי גדולתה ראו שי " ר , מכתב , עמ ' ; 164 גולדנברג , הודעה ; גולדנברג , אהל יוסף , עמ ' ; 50 - 49 , 21 - 20 הורוויץ , פרל , עמ ' 225 פֿ רידמאן יוס פערל , עמ ' . 179

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר