מבוא

עמוד:13

מבוא על קברו של יוסף פרל ( 1839 - 1773 ) בטרנופול הוקם אוהל מפואר ( שנשתמר עד לשנות השואה ) , שעליו נחקקו הדברים הבאים : ' פה נטמן מוהר " ר יוסף במהור " ר טודרוס פערל . נולד ביום כ " א מרחשון תקל " ד ונפטר ביום שמחת תורה ונקבר למחרתו שנת צדקת "ו [ ת " ר ] עומדת לעד . מקושט בשני ציוני הכבוד מאת שני המלכים האדירים . מייסד ובונה היכל גדול לתורה לתפלה ולחינוך הבנים פ " ק , ויהי לו לראש ומנהיג עד יום מותו . תנצב " ה ' . מצד ימין נרשם : ' ה " ה הרב החכם הגדול בתורה ובמדעים ירא שמים צדיק וישר שר וגדול בישראל דורש טוב לעמו מגינם בחצרות מלכים ושרים מזיל מכספו וכחו להרבות חכמים ואומנים אשר כמוהם לא היו עוד בישרון ' ; ומצד שמאל : ' קטן הציון מהכיל מהללהו מעשיו הן המה זכרונהו . לכו חזו מפעלותיו בית תפלה וטירותיו שמה מגודלים בנים לתורה ולתעודה אמונים פעלו בקרבם היא חייהו יגיד כי יוסף חי הנהו ' . כתביו הסאטיריים והפארודיים של פרל , כתבים שעליהם עמל קרוב לשלושים שנה , והמקיפים מאות עמודים , לא מוזכרים כאן אפילו ברמז . על פני כתבים אלו הודגש פועלו החינוכי והציבורי והאותות שקיבל על פעילות זו מטעם השלטון הרוסי והשלטון האוסטרי . אין ספק שהיתה בפועלו החינוכי של פרל מעין מהפכה . הוא ניסה להציע תוכנית לימודים מסודרת ופתוחה הכוללת , לצד לימוד מסורתי , גם היצע רחב של לימודי מדעים , לשונות ומלאכה . במובן מסוים ראה בבית הספר שהקים תקדים ומבשר 1 צילומי המצבה והעתקת תוכנה נמסרו לשבדרון בשנים תרצ " ז - תרצ " ח , וויינלעז , צילום מצבת פרל ( כ " י ); דורשי האוניברסיטה , מצבת פרל ( כ " י ) . ראו גם וויינלעז , יוסף פערל , עמ ' ; lxx גלבר , טרנופול , טור . 83 2 דברים דומים חוזרים בהספד שנתפרסם בסמוך לפטירתו בידי שי " ר , מכתב . שם ( עמ ' , ( 167 מסופר גם על מאמרים שכתב פרל בגרמנית ובפולנית בגנות שנאת היהודים . לתולדות פרל ולתיאור כתביו המרכזיים , ראו הורוויץ , פרל ; גולדנברג , אהל יוסף ; זאמאשטין , תולדות פרל ; וויינלעז , יוסף פערל ; קלוזנר , היסטוריה , ב , עמ ' ; 320 - 283 גלבר , טרנופול ; מאהלר , החסידות וההשכלה , עמ' ; 461 - 393 , 208 - 155 דאובר , שדים , עמ ' ; 310 - 209 לסקירה של מצב המחקר ראו טיילור , מגלה טמירין , עמ ' ; 376 - 374 ורסס , גנזי פרל ; הנ " ל , שבעים שנות חקר פרל ; הנ " ל , ספר גנזי יוסף . 3 בית הספר ( שהוקם בשנת 1813 ) זכה למחקר ממצה על בסיס חומר ארכיוני מגוון , ראו פֿ רידמאן , יוסף פערל . ראו גם רפפורט , פרל ; גלבר , טרנופול , טורים ; 68 - 56 , 51 - 47 סינקוף , לפין ( על

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר